مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
دگرسانی گرمابی و کانه زایی مس در سنگهای ولکانیکی محدوده مجدر – جنوب شرق اردبیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خنثی سازی اثر موله سنژنتیک دادههای ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف با روش تفکیک جوامع سنگی و محاسبه مقادیر شاخص غنی شدگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تفکیک توده های پورفیری عقیم و کانه دار در جنوب چهارگوش خضرآباد یزد با استفاده از ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین ژنز کانسار رسی فریادون با استفاده از روشهای زمین شیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تخمین زمین آماری در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه بیدستر – جنوب زاهدان (نمونه برداری از خاک در شبکه منظم)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل فاکتوری داده های ژئوشیمیایی آبراهه ای ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف جهت اکتشاف نواحی امیدبخش معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تأثیر خردایش محصول میانی در کارخانه های فرآوری زغالسنگ بر افزایش کارآیی عملیات: مطالعه موردی کارخانه زغالشویی زرند کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پردازش طیفی پیشرفته داده های VNIR و SWIR سنجنده استر در نقشه برداری زونهای دگرسانی ذخایر مس پرفیری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی منشاء ژئوشیمی و اهمیت اکتشافی مس و طلا در کانسار تکنار (بردسکن)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی شیل ارغوانی سازند پابده جنوب شرق شیراز برای ساخت آجر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی و سیالات درگیر کانسار آنتیموان سفید آبه در شمالغرب کوه آساگی (شمال استان سیستان و بلوچستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمی، کانی شناسی و منشاء کانسار منگنز صفو (جنوب باختر ماکو)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شیمیایی کانسار مس – طلا – نقره قلعه زری، خراسان جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شیمی و کانی شناسی خاک آجرپزی و آجرتولیدی، دشت کوارومرودشت، استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی اکتشافی پتانسیلهای نسوز و بوکسیت درزی ولی – داش آغل شرق بوکان (آذربایجان غربی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصدهزارم رونیز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشاف نیمه تفصیلی رسوبات مخروط افکنه کلاته سلیمان در جنوب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشاف ژئوشیمیایی مارن های استان خوزستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی ذخیره تیتانیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین