مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوشیمی، کانه زایی و ژنز کانسار آنتیموان چوپان واقع در خراسان جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن-آپاتیت ذاکر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
منشاء کانه‌زایی تنگستن نظام‌آباد: ماگمای گرانیتی یا سیالات دگرگونی؟(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانه زایی اکسید آهن-آپاتیت ناحیه بافق: رابطه مکانی، زمانی و ژئوشیمیایی با ماگماتیسم گرانیتوئیدی و حوضه های رسوبی کامبرین آغازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه کانه زایی طلا در پهنه بُرشی قبغلوجه (جنوب‌غربی سقز، کردستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پیجویی کانسارهای مرتبط با توده‌های نفوذی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی در منطقه هیرد – قلعه‌زری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین محیط تکتونوماگمایی منطقه معدنی چغندر سر با نگرشی به عوامل کانه زایی(خاوراستان سمنان- شمال خاوری ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فاکتورهای کنترل¬کننده توزیع عناصر در سیستم پورفیری مسجدداغی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ایزوتوپ¬های هیدروژن و اکسیژن در سنگ¬های منطقه کانساری موته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی¬های ژنتیکی و کانی¬شناسی با استفاده از توزیع REE ها در کانسار سرب دونا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانه زایی مس و آهن رگه ای در گنبد آتشفشانی پناه کوه یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی طلا، پلاتین و عناصر همراه در کلاهک اکسیدی اطراف کانسار سرچشمه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه کانی شناسی و زمین شیمی معادن زغالسنگ کارمزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه تغییرات جرم عناصر در طی آلتراسیون هیدروترمال در گرانیت طلادار آستانه (زون سنندج-سیرجان، جنوب‌غرب اراک)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه مکانیسم ته نشست سولفیدی و ارائه مدل ژنتیکی کانسار سرب رضاآباد ، شمال شرق سمنان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش عوامل میکروبیو لوژیکی درشناسائی مناطق امیدبخش معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل طلا در زون ارومیه دختر ناحیه جنوب غربی استان قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتروگرافی و ژئوشیمی کانسارهای کرومیت آباده- طشک، استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی زونهای دگرسان در ناحیه شرق اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رخداد آپاتیت در کانسار آهن چادرملو با تاکید بر مطالعات SEM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران