مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
«کاربرد مطالعات سیالات درگیر در اکتشافات کانسارهای گرمابیدکتر بهزاد جاج‌علیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
Algorithm of Fuzzy c-Means Clustering in Geochemical Exploration An example : from East IranM. Shiva -A. Ariafar -A. Moradzadehسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Bitimin index in Ilam province and applied activities on them.سید نجم الدین الماسی-دکتر امیر پازوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
NATURE OF CARBONATE-HOSTED BARITE-GALENA DEPOSIT IN CENTRAL ALBORZ,NOTHERN IRAN (DUNA MINE)Fatemeh Sabahi -Robert Moritzسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Plat tectonic setting for porphyry copper depositsYasushi Watanabeسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
The Meiduk porphyry copper deposit, northwest of Dehaj-Sarduieh belt(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
آلگاریتم مخروط شناور تصحیح شدهعلی دباغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آماده سازی وپردازش نرم افزاری داده های اکتشافی کانسار طلای ارغش جهت مدلسازیمریم هاشمی لیلی فتح الله پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز احتمال رخداد شاخص های غنی شدگی جهت شناسائی نواحی امید بخش معدنی در ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارفحجت الله رنجبر- مصطفی شاه حسینی- ماه بانو تاتاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز رخساره ای، رهیافتی برای تعیین محیط تشکیل کانسار استراتاباند سرب- نقره راونج دلیجانسروش مدبری-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آهن ، واقغیات و چشم اندازهاتخم چی ، بهزاد – ساریخانی ، اکبر – عزیزی ، هالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اثرات دگرگونی برکانه‌زایی سولفید توده‌ای مس در منطقه بوانات(استان فارس)فردین موسیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مکانیسم ته نشست سولفیدی و مدل ژنتیکی کانسار باباشیخ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارائه یک رابطه ریاضی برای تعیین شیب دیواره معدن مس سونگونمسعود منجزی۱، کامران گشتاسبی۲، مجتبی رضاخواه۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارتباط سازند سولفیدهای نواری (BSF) با سازند آهن‌نواری (BIF) در منطقه معدنی بافقحسن آذر آئین و علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اثرات اکسیدهای آهن و منگنز در برآورد آنومالیها در اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای با استفاده از نقشه های مقایسه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی اثرات اکسیدهای آهن و منگنز در برآورد آنومالیها در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با استفاده از نقشه های مقایسه ایمحمد شیواسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اکتشافی و اقتصادی اندیسهای مس معدن چاه موسیسلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین