مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی مقایسه ای روشهای انحلال گیاهان جهت تعیین مواد معدنی (کاتیون ها و آنیون ها)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اندازه گیری عناصر کم عیار در آب بوسیله جذب کربن اکتیو و آنالیز ICP(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی مطالعات انجام گرفته در کنترل مزاحمتهای آلومینیوم در آنالیز فلوراید به روش یون سلکتیو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی دستگاه اسپکترولیزر و کاربردهای آن در آنالیز مواد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
سنتز کمپلکس نمک نیکل با لیگانددی آلکیل آمین فنیل آزوبنزوییک اسید(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر فلزات بر قدرت کاتالیزوری TiO۲/SO۴-۲ در واکنش استریفیکاسیون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
روش انحلال سیانیدی طلا(بلگ)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه نتایج آنالیز اسپکتروسکوپی و شیمی تجزیه تر کاتیون های آهن کانی بیوتیت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تغییرات اکسایشی پیریت باطله¬های زغال به روش جذب اتمی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ایزوتوپ های طبیعی عناصر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اندازه گیری طلا بروش تغلیظ توسط کربن اکتیو وآنالیز اسپکتروگرافی با استفاده از فیلتر پله ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ندازه گیری ضخامت لایه نیکل آبکاری شده بر روی صفحه برنجی با استفاده از XRF‌(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اندازه گیری طلا به روش آنالیز اسپکترومتری با آشکار ساز PMTمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر چگالی حجمی Co بر نسبت Kβ/ Kα درآنالیز XRFمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی به روش اسپکترومتری فلورسانس اتمیمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
Polarographic and voltammetric investigation of new synthesized βdiketone (۲ methoxy Benzene Thiol Acetyl Acetone)Sima Evazmoghadamسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
گیری طلا به روش جذب کربن اکتیو و آنالیز ICPمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از روشهای جدید نانوکانی­شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب ارسنیک توسط اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن­مرتضی رزم آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Rapid simultaneous quantitative determination of ferric and ferrous ions in geological solution sample with new synthesized âdiketoneSima Evazmoghadam,Mohamad H. Arbab Zavar, Mahmud Chamsazسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
معرفی چند روش جدید در تعیین اندازه بلوری کانیها واستفاده از آنها در تعیین اندازه بلوری کانی آکتینولیت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین