مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آب زیر زمینی دشت کبودرآھنگ با CL و SAR مطالعه تغییرات مکانی استفاده از روشھای ژئو استاتیستیکبھزاد خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
GIS بررسی سطح افت آب زیرزمینی در آبخوان دشت کبودرآھنگ در محیطبھزاد خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
طرح استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب کشوربهنوش خوش منش-نادیا روستایی-الهام سفلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی زهاب اسیدی در معدن مس دره زاربهنام کشاورزی، جمشید شهاب پور، رضا ناصح ، مجید زاهدی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی (نقش انسان در آن)بهزاد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه کیفیت آبھای زیر زمینی دشت کوھدشت و دشت رومشکان( لرستان)امین رستمی زرین آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایرانامین رستمی زرین آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی آنومالیهای هیدروشیمیایی موجود در آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشتالهام فیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی میزان پراکنش و نوع فلزات سنگین در رسوبات باتلاق گاوخونی و تاثیرات احتمالی آن بر اکوسیستم منطقهاکبر قاضی فرد- مرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I, II, III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار( بردسکن)اعظم نیلوفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی ، طبقه بندی ومدیریت پسماندها و مواد شیمیایی در پتروشیمی غدیر در عسلویه بر اساس RCRA وکنوانسیون بازلاعظم نامداریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
ھیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشھد و بررسی منشا آلودگی به آنتیمواناعظم ایرانپورمبارکهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی روند جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت قره ضیاءالدین به روش مدل سازیاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرماناحمد عباسنژاد- جمشید شهابپور- محسن دوراندیشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
بررسی شرایط و مسائل زمین شناسی محیط زیست دشت رفسنجاناحمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
انتخاب مکان سد باطله بھینه معدن سنگان با استفاده از تکنیکھای تصمیم گیریTOPSIS و SAWاحمد سماواتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اقتصادی سدھای خارج از بستر اصلی رودخانه مطالعه موردی سدارسباراناحمد اکبری مقدم قیه باشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئولوژیکی منطقه کوه سوخته-جھانبین با استفاده از گمانه ھای اکتشافی و توالیھای چینه شناسیاحسان درویشپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین مشخصات یک آبخوان با استفاده از توموگرافی دو بعدی الکتریکیاحسان حلاج فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیابوالقاسم کامکار روحانی و آزاده حجتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین