مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی علل افزایش سیل و راهکارهای مقابله با آن در استان تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی روند اثرات توسعه شهری (جمعیت، منابع آلاینده، مصرف انرژی) بر آلودگی هوا تهران در ۳۰ سال گذشته و تعیین راهبردهای مدیریتی در آینده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی رودخانه میناب از لحاظ ژئومورفولوژی و زمین شناسی و نقش این عوامل در فرسایش بستر و کناره های آن (از سد میناب تا تنگه هرمز)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی رابطه وجود معدن سرب منطقه قنات مروان شهرستان بافت با غلظت سرب خون بزهای آن منطقه.(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه سد ارداک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی تغییرات ناحیه ساحلی کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در بازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۲ با استفاده از داده های GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی تاثیرات استخراج مواد معدنی در آلودگی محیط زیست و بیماریهای معدنکاران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی تاثیر نحوه نمونه برداری آب زیرزمینی بر تفسیر نتایج آزمایشگاهی (مطالعه موردی آبخوان آلوده به پساب صنعت کلر- آلکالی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد هفت چشمه در جنوب کوهدشت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی پارامترهای بافتی و برآورد رسوب در حوضه آبریز رودخانه طرق؛ غرب مشهد (شمال شرق ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی ارتباط زلزله های با بزرگی بیش از ۴ ریشتر با بارندگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثرات زیست محیطی ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه جاجرود (حد فاصل اوشان- فشم- میگون)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثرات زلزله بر آلودگی سفره های آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثر آلودگی های معدنی بر ساختار فیزیولژی گیاهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
برآورد خطر زمین لرزه در منطقه جنوب غرب زنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ایمنی و بهداشت در معادن را جدی بگیرید بیماریهای ناشی از آلودگی در معادن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اهمیت نمونه بردای و مشاهده عینی در شناسایی پهنه آلودگیهای نفتی در سطح آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان آلوده منطقه تاسیسات نفتی ری)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
انرژی ژئوترمال با تاکید بر وضعیت پترولوژیکی و ژئوترمال منطقه خوی ماکو در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه چالوس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
استفاده از ستونهای آهکی در پایدار سازی شیروانی های مارنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست