مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پراکندگی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان، استان فارسساسان لیاقت، امید اردبیلی، علیرضا زراسوندی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی آبخوان لنجانات با تأکید بر مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی درجه خطر آفرینی منابع آلاینده رودخانه ها و مناطق ساحلی استان گیلان در محیطGISهمایون خوشروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی مارنهای استان اذربایجان شرقی با استفاده از gis(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پهنه‌بندی حوضه ساحلی محمودآباد با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدارفریبا مـختاری، سید محمدتقی ساداتی‌پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی ذخایر معدنی فلزی در زون رزن (استان همدان) با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
پیاده سازی الگوریتم کاربردی نخستین بانک اطلاعات زمین شناسی پزشکی در ایرانمریم ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیش بینی انتقال و تجزیه طبیعی مواد نفتی توسط آبهای زیرزمینی اطراف پالایشگاه تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ عصبی مطالعه موردی: دشت شبسترزینب مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
پیمان های بین المللی زیست محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تأثیر کمیت و کیفیت در مدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت خویس جھت مصارف کشاورزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تأثیر کیفیت آب چشمه نمک بر محیط زیست پیرامون منطقه سردشت دزفول(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تأثیر لیتولوژی بر بیلان آب زیرزمینی دشت گل گیر مسجد سلیمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
تاثیر آذرآواری های مینرالیزه و آلتره بر شیمی خاک از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرودنوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آنومالیهای معدنی بر مولفه ای زیست محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر ابیاری با پسابهای شهری و صنعتی بر سمیت برخی سبزیجات جنوب تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر بارشهای اسیدی بر وضعیت برخی فلزات در خاکهای مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمهسید محمد میرحسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر پلیمر BT۵۳ بر کنترل فرسایش و حفاظت مارن ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تاثیر دامپ های باطله در تولید زهاب اسیدی معدن مس سرچشمهساناز اورندی، دکترعبدالمجید یعقوب پور، دکترمحمد نخعی،دکتر بهزاد مهرابی، مهندس حسن صحرائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین