مقالات

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی آنومالیهای هیدروشیمیایی موجود در آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشتالهام فیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی غلظت نیکل در گونه های گیاهی اطراف معدن سرب ملایرفرخ لقا امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر بارشهای اسیدی بر وضعیت برخی فلزات در خاکهای مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمهسید محمد میرحسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیاده سازی الگوریتم کاربردی نخستین بانک اطلاعات زمین شناسی پزشکی در ایرانمریم ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدیریت زیست محیطی در معادن و صنایع معدنی،مطالعه موردی در ایرانسید محمد میر حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I, II, III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار( بردسکن)اعظم نیلوفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش درخت لرگ در کاهش فرسایش خاک :پروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی بیولوژیکی منابع آب درحوضه گرمابدشت گرگانسحر آرمان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت pH و شرایط نمونه برداری در تحلیل های زیست محیطی عناصر سنگین در محیط آبی - معدن مس سرچشمهمهدی خراسانی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه میزان نگرشهای استرس زا در بین معدنکاران، شاغلین بخش درمان و کارکنان آموزش و پرورشمهندس رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رابطه دما و فعالیتهای هیدروترمالی در مناطق لالجین، قهاوند و چهاردولیمنوچهر امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی زهاب اسیدی در معدن مس دره زاربهنام کشاورزی، جمشید شهاب پور، رضا ناصح ، مجید زاهدی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی توزیع عناصر Cd و Pb در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلیلیلا اردبیلی، بهروز رفیعی، سید حجت خداپرست شریفی، حسن محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی چالوسدکتر محمد تقی ساداتی پور،پوراندخت بینقی، مرضیه اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین پارامترهای شیمیایی و بار آلودگی آب رودخانه دربند تهرانمهندس لیدا سلیمی۱ و تندیس خاک ره۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تغییرات فیزیکو- شیمیایی در کالبد حوضه آبریز بابل روددکتر محمد تقی ساداتی پور، مهندس فرهاد عربهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میزان آلایندگی عناصر سنگین در خاکهای منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرودهادی حاجی زاده۱، غلامحسین کرمی۲، سعید سعادت۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه ساحلی لنگروددکتر سید محمد تقی ساداتی پور و نگین امین افشار ودکترمحمد رضا محمد شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کیفی آبهای زیر زمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهدسمیه پارویی۱، غلامحسین کرمی۲، ناصرحافظی مقدس۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی سفید رودسید محمد تقی ساداتی پور و سحر صدیق راهنماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین