مقالات

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه ظرفیت گیاه پالایی خاک و آب توسط چند نمونه گیاه انباشته گرطاهره اسلام زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه متاثر از سرشاخه رودخانه دز و توجه به مولفه‌های توسعه پایداردکتر سید محمد تقی ساداتی پور و فرناز قبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تاثیر دامپ های باطله در تولید زهاب اسیدی معدن مس سرچشمهساناز اورندی، دکترعبدالمجید یعقوب پور، دکترمحمد نخعی،دکتر بهزاد مهرابی، مهندس حسن صحرائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
دورنمایی از زمین شناسی پزشکی ( تئوری و تجربه)لیلا مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
گونه های گیاهی مناطق غنی از فلزات سنگین در شمالغرب ایران: یک بررسی فلوریستیک، فیتوسوسیولوژیک و فیزیولوژیکرقیه حاجی بلندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در حوضه آبریز رودخانه های تالار تجن نکارودفرشاد لویزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در جزیره کیشفرشاد لویزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی ،کانی شناسی و چگونگی تشکیل گل فشانهای منطقه چابهارعلی قاسمی٭ ،سهراب افشاری ٭٭ بتول تقی پور،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تعیین نقش عوامل زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر فرسایش حوضه های آبخیز استان مرکزیفریدون قدیمی عروس محله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناخت مشکلات کاربرد آبهای زمین گرمایی در تولید انرژی الکتریکینعمت الله جعفرزاده([۱]) نعیم بنی سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
زهابهای اسیدی معدن و هزینه‌های آن ضمن ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های معدنیمریم صادق بیگی رامین دوست محمدی تقی فضلی خانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
عوامل مؤثر بر تغییرات زیست محیطی تالاب گندمانسید رحمان دانیالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ژئو مدیسین وپتانسیل بررسی آن در ایراندکتر پدرام ناوی دکتر ایمان انتظامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمی آب رودخانه زیارت جهت تأمین آب شرب شهر گرگانمصطفی رقیمی مجید شاه‌پسند زاده محمد ابراهیم یخکشی سید محمد سید خادمی حسین دهقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحولات محیطی و ژئو مورفولوژیکی سواحل شمالی خلیج فارس در کواترنرعبداله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
معرفی منطقه دهملا شاهرود بعنوان پارک آموزشی زمین شناسیناصر حافظی مقدس، علی طاهری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پهنه‌بندی حوضه ساحلی محمودآباد با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدارفریبا مـختاری، سید محمدتقی ساداتی‌پور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه‌ای بر محیطهای انسانی دیرینه با نگرشی بر محیطهای انسانی دیرینه منطقه کرمانشاه ـ روانسرکمال طاهری فریدون بیگلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Geochemical Concentration of Mercury (Hg) in fumarolic surficial soils Hatchobaru Geothermal field, Japanلویزه&#۱۶۴۵; ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از باطله های معدنی و ارزیابیآنها با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی طی یک مطالعه موردیکامکار روحانی، ابوالقاسمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران