مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۷ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اندازه گیری عناصر سمی و رادیو اکتیو در حوزه آبریز شاهرودشهرام شریعتی ، دکتر علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی و تعیین آلودگی های دریاچه شورابیل با محوریت توسعه فیزیکی و ارائه راهکارهای مدیریتی با حفظ جایگاه زیست محیطی آنمحمدتقی ساداتی پور، علی احدزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان سنجی تصفیه خانه پساب کانسار طلای آق درهلیلا عباسی کلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی رودخانه چشمه کیله استان مازندرانابوالفضل ناجی ، سید محمد تقی ساداتی پور، حمیدرضا ناجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اثرات توسعه شهری درافزایش میزان خسارات سیل در سیلابدشت رودخانه کرج و استراتژیهای مؤثر در کنترل این خساراتلاله سیفی ، فریدون غضبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معدنکاری و توسعه پایدار: اثرات زیست محیطی و اجتماعیغلامحسین شمعانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
Geological site investigation and Environmental Assessment of New Waste Disposal site for Tehranفریدون غضبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
آزبست این کانی ارزشمند اما مرگبارخسرو ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کیفی پهنه های آبی چرا و چگونه؟ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کیفی حوضه ساحلی تالار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی میزان پراکنش و نوع فلزات سنگین در رسوبات باتلاق گاوخونی و تاثیرات احتمالی آن بر اکوسیستم منطقهاکبر قاضی فرد- مرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرماناحمد عباسنژاد- جمشید شهابپور- محسن دوراندیشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
بررسی شرایط و مسائل زمین شناسی محیط زیست دشت رفسنجاناحمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی کمی و کیفی گنبدهای نمکی با نگرشی به مسائل زیست محیطینریمان نوری- علی اصغر شرفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرودنوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین، محیط زیست و سوانح طبیعیسید حسن- بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی چشمه های رادیواکتیو منطقه رامسرحمیدرضا- عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطییازدهمین گردهمائی علوم زمین