مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۷ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
مکانیزم تشکیل و به وجود آمدن روانابهای سطحی و ضرورت مدیریت مهار کردن روانابها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
منشا زمین زاد نیترات در آبخوان سرپنیران، استان فارسیحیی محمودی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
مورفو تکتونیک گسل اشتهارد (غرب استان تهران- منطقه اشتهارد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نحوه توزیع و غنی­ شدگی فلزات سنگین در منطقه ونارچ قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نقدی بر برنامه توسعه چهارم کشور در زمینه محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نقش اصلاح کننده هایمختلف در جذب آلاینده های معدنی خاک و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
نقش باریت در افزایش غلظت فلزات در پسماندھای حفاریمھین فرھادیان بابادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک، کاشمر، بر روی آلودگی منابع آب منطقه به عناصر سمی آرسنیک و بورشکیبا حامی گازرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
نگاهی ویژه به معادن خاک نسوز در شمال استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
نگرشی بر حفاظت زمین شناسی Geological Conservation نقش برجسته بیستون( کتیبه داریوش )مهندس کمال طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
هزینه های آلودگی ناشی از پس آبهای صنعتی روی آب و خاک و تمایلات مصرف کنندگان برای مقابله با آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
ھیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشھد و بررسی منشا آلودگی به آنتیمواناعظم ایرانپورمبارکهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
و نرم FAHP پتانسیل یابی تغذیه طبیعی آب زیر زمینی با استفاده از روشArcGIS افزار محدوده مورد مطالعه: شمال دزفولمجتبی زارع صفتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
واکاوی زیست محیطی فلزات سنگین در رسوبات اطراف کارخانه سیمان تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ویژگی مشترک گسلهای لرزه ای زاگرس با گسل سان آندریاس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست