مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
استفاده فتوگرامتری از دوربین های ۳۵ میلیمتری برای محاسبه میزان عقب نشینی تالاب هشیلان در طی۴۶ سال گذشتهغلامحسین راجی*‚ فرشید رضایی*‚ دکتر مظفر شریفی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
افت سطح آب زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت درمیانغلامرضا نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
الگوی ژئوشیمیائی وتکوین ساختارهای کارستی در محدوده ی شهر کرمان و اثرات زیست محیطی آنها بر زیرساختارهای شهری و مهندسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
انتخاب مکان سد باطله بھینه معدن سنگان با استفاده از تکنیکھای تصمیم گیریTOPSIS و SAWاحمد سماواتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری آلاینده های نفتی در اسکراپ کشتی ها در شمال جزیره قشمدکتر سید محمد تقی ساداتی پور – مهندس سید اکبر رحمانی خضریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری آلودگی های طبیعی ( عناصر سمی و رادیو اکتیو ) از طریق داده های زمین شناسی در بخش مرکزی البرز شرقی و اثرات آنها بر آبهای زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه چالوس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اندازه گیری عناصر سمی و رادیو اکتیو در حوزه آبریز شاهرودشهرام شریعتی ، دکتر علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اندازه‌گیری میزان عناصر روی، کبالت، نیکل در آب و رسوب منطقه شمالی جزیره هرمزدکتر سیدمحمدتقی ساداتی‌پور، مهندس فائز بهبهانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
انرژی ژئوترمال با تاکید بر وضعیت پترولوژیکی و ژئوترمال منطقه خوی ماکو در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اهمیت pH و شرایط نمونه برداری در تحلیل های زیست محیطی عناصر سنگین در محیط آبی - معدن مس سرچشمهمهدی خراسانی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت نمونه بردای و مشاهده عینی در شناسایی پهنه آلودگیهای نفتی در سطح آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان آلوده منطقه تاسیسات نفتی ری)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ایجاد پایگاه داده های ژئوفیزیکی زمینی کشور یک ضرورت انکار ناپذیرعلیرضا عرب امیری و ابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ایمنی و بهداشت در معادن را جدی بگیرید بیماریهای ناشی از آلودگی در معادن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکاعطااله داداش پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
برآورد حجم فاضلابهای صنعتی:ارائه روش و مطالعه موردیعلی دهنوئی ] - دانشجوی دکترای مهندسی عمران، مهندسی محیط زیستسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
برآورد خطر زمین لرزه در منطقه جنوب غرب زنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوالکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
بررسی آلاینده های زمین شناختی زیرحوزه های رودخانه ی قم و قره چای ( دریاچه ی نمک )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران