مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهری استان گلستان «مطالعه موردی: شهر گرگان»دکتر مصطفی رقیمی سید محمد سیدخادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی آرسنیک در خاک ھای پھنه ی باختری بیجارزھرا فتحی ھفشجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی بیولوژیکی منابع آب درحوضه گرمابدشت گرگانسحر آرمان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی طبیعی فلزات سنگین خاک­های برجای جنوب غرب گرگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات کارخانه ذغال­شویی انجیرتنگه با استفاده از شاخص­های ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی آلودگی ناشی از مواد باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از دستگاه الکترومغناطیس EM۳۴-۳(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی آلودگی های زیست محیطی دیاپیر نازی با استفاده از اندیس اشباعسعید چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از باطله های معدنی و ارزیابیآنها با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی طی یک مطالعه موردیکامکار روحانی، ابوالقاسمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی آنومالیهای هیدروشیمیایی موجود در آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشتالهام فیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر آلودگی های معدنی بر ساختار فیزیولژی گیاهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی آبخوان دشت شورو بوسیله مدل ریاضی آبهای زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رودکارون بازه اھواز تا خرمشھر)عبّاسعلی قاسمی قھسارهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زلزله بر آلودگی سفره های آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثرات زیست محیطی آنتیموان در مناطق مینرالیزه شمال مشکین شهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی اثرات زیست محیطی باطله ھای معدنیمژده داودیفردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن (AMD)، در معادن زغالسنگ کرماناحمد عباسنژاد- جمشید شهابپور- محسن دوراندیشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطی(تنظیم نشده)
بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن در معدن مس سرچشمه کرماندور اندیش، محسن شهاب پور، جمشید صحرائی پاریزی، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات زیست محیطی ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه جاجرود (حد فاصل اوشان- فشم- میگون)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی اثرات زیست محیطی معادن متروک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی اثرات سمیت دیازینون بر برخی پارامترهای هماتولوژیکی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در رودخانه سفیدرودزهرا پاداش برمچی-علیرضا صفاهیه-محمود بهمنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست