مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات کارخانه ذغال­شویی انجیرتنگه با استفاده از شاخص­های ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی آلودگی طبیعی فلزات سنگین خاک­های برجای جنوب غرب گرگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی زیست محیطی سنگ ، خاک ، آب و گیاه در محدوده شهری کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد نانوذرات آهن، آهن - نیکل و آهن - پالادیوم در پاکسازی آلاینده های زیست محیطی آب های زیرزمینیشهریار عامری-کاووس میرعباس زاده- فائزه فلسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
حذف رنگ زرد بازی ۲ از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوستهسهیل عابر-نظام الدین دانشور- فیروزه حدادی اسفهلانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذراتجواد ملکوتی خواه- قاسم عموعابدینی-داوود ایرانشاهی-سیداحمد مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
روشهای کنترل و کاهش آلاینده های ناشی از صنعت گوشتزهره کسمائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
زباله های بیمارستانی و تکنولوژیهای جدید بی خطرسازی آنهاکبری وریج کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
سنتز مشتقات بنزوتریازول به عنوان جاذب UV و بررسی نقش آنها در کاهش آلودگی محیط زیستفاطمه اسکندری-نادر زبرجد-غلامرضا نبی بیدهندی-محمدرضا طالعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
شناسایی مناطق مستعد جهت دفن پسماندهای خطرناک در استان زنجان با استفاده از GISمهدی برومندی-ماشاالله خامه چیان- محمدرضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و بررسی منابع مهم آلاینده آب در استان قزوینزهرا غنوی- سیاوش رضازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
شناسایی ، طبقه بندی ومدیریت پسماندها و مواد شیمیایی در پتروشیمی غدیر در عسلویه بر اساس RCRA وکنوانسیون بازلاعظم نامداریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
شبیه سازی غلظت فسفر در مخزن با استفاده از روش پویایی سیستممحمد کارآموز-مسعود طاهریون- حامد توکلی-اکبر باغوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
طراحی و وزن دهی مدل مکانیابی زیست محیطی سدهای باطله با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل سلسله مراتبیمرتضی سعیدی فرد-مریم کیانی صدرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
طراحی بهینه سیکل آب خنک کننده به منظور کاهش مصرف آب، انرژی و معضلات زیست محیطیمحمدحسن پنجه شاهی- آبتین عطایی- مونا قرائی-رضا پرندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
طرح استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب کشوربهنوش خوش منش-نادیا روستایی-الهام سفلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
عوامل بیولوژیکی رودخانه کارون متاثر از زمین های کشاورزی (محدوده مورد مطالعه : رودخانه کارون در محدوده شهرستان اهواز)شادی مرعشی- پریوش موبد- نعمت اله جعفرزاده حقیقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
عوارض ناشی از زیادی نیترات در آب و غذای انسانمحمدجواد روستاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیستعلی کلانتری اسکوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندیمریم احمدی-حسین گنجی دوست- بیتا آیتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست