مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مکانیزم تشکیل و به وجود آمدن روانابهای سطحی و ضرورت مدیریت مهار کردن روانابها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مورفو تکتونیک گسل اشتهارد (غرب استان تهران- منطقه اشتهارد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مقایسه زمین شناسی اقتصادی اندیس های کانسار آهن همه کسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی و کاربرد فناوری نانو در زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی سازه های حفاظتی فعال و غیر فعال و مقابله با ریزش سنگ در دامنه های ناپایدار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
معرفی اندیس نیکل در افیولیتهای ناحیه هرسین استان کرمانشاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعه واکنشهای ردوکس و غیر آن در تبدیل کانی مگنتیت به هماتیت در اعماق معادن آهن غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعه و پایش زیست محیطی معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعات مربوط به انرژی آب گرمایی در دامنه های سبلان و نقش آن در توسعه منطقه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی آبهای زیرزمینی منطقه پالایشگاه تهران جهت شناسایی منابع آلودگی های نفتی، تعیین نوع ، غلظت و پهنه آلاینده ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مطالعات بر روی گسله های مهم استان لرستان و تاثیر آن بر لرزه خیزی های استان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مشاهدات صحرایی و ارزیابی مورفوتکتونیکی منطقه پیشوای ورامین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
مدیریت خطرپذیری سوانح با توجه به تعامل (نقش متقابل) شرایط محیط زیستی و مدیریت بحران با رویکرد به تجربه استرالیا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
محیط زیست و آلاینده های آن از منظر حقوقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
فرآوری باریت مناسب برای گل حفاری به روش فلوتاسیون در کارخانه درین کاشان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
عوامل موثر بر کاهش دبی نشست سدهای خاکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
عملکرد هیدرولیکی بندهای مهم استان آذربایجان شرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
علت تشکیل فروچاله های دشت مرکزی همدان و مخاطرات محیط زیستی ناشی از آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
طراحی سخت افزار بویه در جمع آوری داده های اقیانوس شناسی جهت پیشگری از تخریب تجهیزات دریایی و محیط زیست ساحل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
شناسایی مکانهای مستعد پخش سیلاب با استفاده از gis و سیستم پشتیبانی هوشمند (مطالعه موردی حوزه آبخیز جمع آبرود در شهرستان دماوند)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست