مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی روند جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت قره ضیاءالدین به روش مدل سازیاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی پزشکی و آثار معدنکاری زغال سنگ بر روی خون و فاکتورهای خونی دامها در اطراف معادن البرز مرکزی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شناسی چشمه های رادیواکتیو منطقه رامسرحمیدرضا- عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطییازدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زیست محیطی عناصر شیمیایی موجود در رسوبات و آبهای خلیج چابهاررضا درخشانی(۱)، قدرت ا… فرهودی(۱)، علی اصغر دهواری (۲) و عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمی آب رودخانه زیارت جهت تأمین آب شرب شهر گرگانمصطفی رقیمی مجید شاه‌پسند زاده محمد ابراهیم یخکشی سید محمد سید خادمی حسین دهقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمی زیست محیطی خاک در برگه ۱:۵۰۰۰۰ اهر، آذربایجان شرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشھد)مجتبی حیدری زادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی زهاب اسیدی در معدن مس دره زاربهنام کشاورزی، جمشید شهاب پور، رضا ناصح ، مجید زاهدی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی کمی و کیفی گنبدهای نمکی با نگرشی به مسائل زیست محیطینریمان نوری- علی اصغر شرفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی و تحلیل زیست محیطی عناصر مسمومیت زا در افق های خاک (شهرک مسکونی معدن مس سرچشمه،کرمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی شرایط و مسائل زمین شناسی محیط زیست دشت رفسنجاناحمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل افزایش سیل و راهکارهای مقابله با آن در استان تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی عملکرد تزریق به منظور آبندی پی سنگی سد مخزنی خیرآباد نیک شهر با نگرش ویژه به زمین شناسی ساختمانی منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی عوامل آلاینده رودخانه گرگان رود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی عوامل تعیین کننده محل مناسب برای دفن بهداشتی زباله شهر کمیجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیچهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
بررسی عوامل فرسایش در حوضه آبخیز رودخانه آستانه از طریق مدلهای تجربییونس دقیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثر برکیفیت آبهای زیرزمینی دشت یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی عیار اورانیوم و آرسنیک در لاتریت ھای شھرستان بوانات (فارس)ابراھیم خادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی غارها ی استان سمنان از نگاه زمین شناسی و گردشگریرمضان رمضانی اومالی*حسین حیدرنیا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین