مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سده های زیرزمینی و کاربردهای آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
سد زیر زمینی تکنولوژی جدید برای توسعه منابع آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ژئوفاژیا و بیماریهای مرتبط به اثرات زیست محیطی، طبیعی و تغذیه ای آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ژئوپارکها و نقش آنها در حفظ میراث زمین شناسی و محیط زیست ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
زمین شناسی زیست محیطی منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
زئولیت یک کانی با ارزش در کشاورزی و پالایش آلاینده های محیط زیست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
روشهای بهبود خاکهای آلوده به فلزات سنگین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
راههای ارزیابی و کنترل آلدگی ها معدنی در مناطق معدنکاری شده و اندازه گیری عناصر آلاینده حاصل از آن در آب و خاک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
رانش زمین و آخرین مهندسی برای جلوگیری از خسارت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
چارچوب و ساختار طرح عملیاتی وضعیت اضطراری مواد خطرناک با رویکردی به مسائل زیست محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
جزیره قشم اولین ژئوپارک ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار و ارتباط آن با مدیریت توسعه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تولید کربن فعال مناسب برای تصفیه پسابهای معدنی و فاضلاب صنعتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
توسعه پایدار و چشم انداز زیست محیطی کشورهای در حال توسعه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
توربورنادی ان بررسی اثرات الکترونی بر روی یک سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی کووادراسایکلین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
ترمومتری چاه NWS۴ بر اساس فرایندهای آلترایسیون هیدروترمالی در پروژه زمین گرمایی مشکین شهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تخمین هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال لایه ابدار به کمک ژئوالکتریک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تخمین آبدهی ویژه تخلخل به حجم تقریبی اب یک لایه آبدار به کم ژئوفیزیک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحلیل و بررسی ابهای سطحی و زیرزمینی در گستره دشت تاکستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
تحلیل ساختاری زاگرس مرتفع در ناحیه کوهرنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست