مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۱۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی غلظت عناصرسنگین در خاک تصفیه خانه فاضلاب شیرازعاطفه نیمروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی غلظت نیکل در گونه های گیاهی اطراف معدن سرب ملایرفرخ لقا امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرونشست در دشت علی آباد قمرضا مقدم فردوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی قابلیت استفاده از باطله تر کارخانه فرآوری معدن یک گلگهر، در ساخت سد باطله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
بررسی کاربرد سنگهای آهن معادن چاه گز ،زرند و ساغند در تولید آهنمحمدحسن تقی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی کمی و کیفی حوضه ساحلی لنگروددکتر سید محمد تقی ساداتی پور و نگین امین افشار ودکترمحمد رضا محمد شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کمی و کیفی حوضه متاثر از سرشاخه رودخانه دز و توجه به مولفه‌های توسعه پایداردکتر سید محمد تقی ساداتی پور و فرناز قبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کیفی آبهای زیر زمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهدسمیه پارویی۱، غلامحسین کرمی۲، ناصرحافظی مقدس۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشھر و تأثیر سازند زمین شناسی بر کیفیت آبمھدی لشکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوھ سرخ (از طرق تا بندقراء)سلیمانی، سمیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده ازشاخص آلودگیMIسمیرا چمانه فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریکپگاه زارع بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی لغزش لایه های زمین شناسی (پلانش) در حوضه آبخیز سد ایلام و نقش آنها در تولید رسوب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
بررسی منابع آلاینده های فلزات سنگین در چشمه های آب شرب استان کردستانلیلا مهرپرتو ، فرشاد لویزهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در جزیره کیشفرشاد لویزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در حوضه آبریز رودخانه های تالار تجن نکارودفرشاد لویزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشاء و میزان آرسنیک در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ دیواندره با بهره گیری از نرم افزار SURFER(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی مھمترین پارامترھای ھیدروشیمی آب زیرزمینی دشت کبودر آھنگ در سال ۱۳۸حمید ایمان زاده،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروسکوپی و آنالیز کانی های تولید کننده زهاب اسیدی در زون های دارای پتانسیل تولید آلودگی معدن سونگون، اهرمهرداد سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در شمال غرب- شمال شرق حوضه کپه داغ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست