مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاونددکتر غلامرضا لشکری پور، داریوش کولیوند، معصومه ساکی، مجید شکیبی نیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابوردکتر غلامرضا لشکری پور، اعظم رونقی‌، سارا کلیدری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بهره‌گیری از شرایط آب زیرزمینی در تعیین نوع عنصر آب‌بند در نهشته‌های آبرفتی موجود در پی سد غازان خویماشااله خامه‌چیان ایرج گلابتونچی کریم روشن‌بختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیرخواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینی بر ساختمان چاههای کشاورزی دشت آذرشهراصغراصغری مقدم،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تخمین مقادیر تغذیه سفره های آب زیرزمینی مرتبط با حوضه آبریز زاینده رودرامین ارفع نیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مشکلات منابع آب حوضه آبریز دشت دهلرانصادق علیمرادی دکتر رضا حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح معادلات هیدروگراف فروکش آبدهی چشمه و تعیین حجم دینامیکی آب زیرزمینی آبخوان کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب چشمه لنگان با استفاده از خواص ژئومکانیکی توده سنگهای مسیررامین دوست محمدی رضا مسعودی مسعود هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
AUTHORS’ IDENTIFICATIONBahman Bohloli Goran Svedbjorkسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی تونل انتقال آب کاکارضاکامران گشتاسبی داود عزیز محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
براورد منحنی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک ار روی منحنی دانه بندی آن و با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعیRBFNسعید مکنونی گیلانی۱ ، محمد نخعی۲ ، غلامرضا لشکری پور۳، محمد تشنه لب۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
فن جدید ارزیابی مقدماتی محدوده حفاری در آبخوانهای آهکی با آمار آبدهی چشمه های کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آزمون‌های لوژان و رابطه لوژان – خورند دوغاب از دیدگاه آب‌بندی در سد سلمان فارسیمحمد حسن نظری ماشاا.. خامه‌چیان منوچهر شفی‌خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی شیوه‌های مناسب آب‌بندی حفرات کارستی با توجه به مقیاس آنها در سد سلمان فارسیمحمد حسن نظری ماشاا.. خامه‌چیان منوچهر شفی‌خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد بیلان جزء به جزء در برآورد ضریب ذخیرهعلاف نجیب، اصغری مقدم، اصغر،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
برآورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های متداول درون یابی و مقایسه آن با تکنیک زمین آمارفرهاد میثاقی، کورش محمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرتوسعه مجاری ریز آبخوان های کارستی بر رفتار هیدرولیکی آبخوانبوسیله شبیه سازیجواد اشجاری، دکتر عزت ا… دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرسایش پذیری حوزه های آبریز شمال تسوج با استفاده از تئوری فازیحبیب زاده،احد- غیومیان، جعفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت قلعه تل استان خوزستانکلانتری، نصرالله- عبداللهی، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منشا و سازوکار شیمیایی تشکل غار منج، سد کارون ۴شیروانی، روانبخش- کشاورز، تورج- کشفی، مجتبی- یوسفی ناغانی، بهرنگسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران