مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رفتارهیدروشیمیائی غیر قابل انتظار بخشی از سازند کارستی سروک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منشاء شوری منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت زیرراه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه هیدروژئولوژی چشمه های کارستی معرف در استان چهارمحال و بختیاری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان ایرانشهر با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تأثیر عوامل مختلف در توسعه کارست پهنه­ های کارستی زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی فرم و الگوی کانال رودخانه سیمینه­ رود (استان همدان) با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مکانیابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از مطالعات ژئوالکتریکی (کوهدشت- لرستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوارض کارستی در منطقه مرتفع سپیدار (استان کهگیلویه و بویراحمد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی علل کاهش آبدهی سراب نیلوفر در کرمانشاه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رابطه آب­های نشتی از رودخانه ششپیر با آبخوان کارستی مجاور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی توسعه تخلخل در مناطق کارستی با استفاده از روشهای زمین آمار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره­بلاغ فسا)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی-موجکی و مقایسه آن با مدل عددی MODFLOW(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی روش SGR در برآورد خطر پذیری تونل انتقال آب کرج از نقطه نظر نفوذ آب زیرزمینی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی شاخص ناهمگنی آبخوان­های آبرفتی و آبرفتی - آهکی­ دشت ذهاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد نسبت کلراید/بروماید در شناسایی منبع شوری آب زیرزمینی: دشت لنجانات اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان فرار آب به خارج از خلیج فارس از طریق گسل قطر-کازرون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل انحلال پی صفه تخت جمشید بدلیل پیشروی تیپ آب کلروره(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
هیدروژئوشیمی و بالینولوژی چشمه آبگرم گوگردی گرو (شهر دالکی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی غنی ­شدگی عناصر سمی سطوح آب زیرزمینی با تکیه بر تحلیل مولفه­های مستقل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین