مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پدیده کارستی شدن در سازندهای سخت منطقه ما بین رودهن تا دماوندسارا نخجیری دکتر محمد رضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های سرانجام پرکامبرین تا اوردویسین میانی (ابر چرخه ساک)در کوه‌های البرزیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ناپیوستگی فرسایشی در بالای کوارتزیت بالایی سازند لالون: گواهی بر این که کوارتزیت بالایی واحد کوارتزیت پایینی سازند میلا نیستیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی سکانس چینه ای سازند داریان در دو چاه آغاجاری ۱۴۰ و تنگو ۱در منطقه دزفول جنوبیدکتر حسن محسنی دکتر سعید خدابخش دکتر سادات فیض نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسداله؛ نجفی، مهدی ؛تیمورپور، خیرالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند شتری (تریاس میانی) در منطقه طبس، شرق ایران مرکزیقماشی، مصطفی لاسمی، یعقوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگهای آهکی کرتاسه زیرین درمنطقه امان آباد واقع درشرق بینالود براساس داده های پتروگرافی وژئوشیمیمحبوبی ، اسدالله‌ ؛‌ موسوی حرمی ، رضا ؛ نجفی ، مهدی ؛ یحیی شیبانی ، وصالسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی ومیکروفاسیس سنگ های ائوسن در ناحیه چاه غیب هامون خاش(برش چاه شهی)گـرگیج,محمد نبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پسین (مایستریشتین) در شمال غرب نهبندانگرگیج,محمد نبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لیتوستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری رسوبات سیلیسی آواری سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه کپه داغآل طه، حمید – موسوی حرمی، رضا – محبوبی ، اسدالله – نجفی، مهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چینه نگاری سکانسی سازند سروک در منطقه فارس ساحلی(برش های کوه سیاه،خورموج و کنگان)،جنوب باختر ایرانلاسمی،ی.- ابراهیمی ورکیانی،م.- شهابی،ش.- طباطبایی،پسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تجزیه وتحلیل پتروفاسیس های سازندزیوه(دشت مغان)و کاربرد آنها در مطالعات سکانس استراتیگرافیفرامرزیان،ابوالفضل- امینی،عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در منطقه خوزستان (چاه آغاجاری ۱۴۰)تیموریان ، امیر – وزیری مقدم، حسین – امیری بختیار حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مشخصات سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری سازند زیوه ، دشت مغانامینی ، عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی رخساره ها و محیط های رسوبی سنگ های کربناته سازند قم در ناحیه جزن (خاور نطنز)لاسمی, یعقوب ـ محبوبی نیه ,معصومه ـ امین رسولی, هادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
دولومیتی شدن در لایه مخزنی سازند کنگانعلی اصغر تقوی-محمدرضا رضایی-سیدعلی معلمی-جمشید رودسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند مبارک در البرز مرکزی معرفی پشته های کلی (Waulsortian mound) در محیط رسوبی رمپ عمیقیعقوب لاسمی- حسین مصدقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکرو فاسیس میحط رسوبی نهشته های دونین پسین در شمال شرق اصفهان _زفرهمحمدرضا کبریایی-امراله صفری-مهدی یزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروفاسیس رخساره اورگونین ناحیه هریشت ( اردکان – یزد )علی اصغر اریایی- افسر علائیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکروفاسیس، توالی ها و محیط رسوبی سازند سروک در خوزستان و لرستانعلی حسین جلیلیان- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران