مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
چینه نگاری سکانسی (Sequence stratigraphy) سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در البرز مرکزی (حوضه رسوی پالئوتتیس)حسین مصدق- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمانعلی خردمند- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی): رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسییعقوب لاسمی- نادر کهنسال قدیم وند- داود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل فرکتالی توربیدیت ها و کاربرد ان در شناخت شرایط زمین شناسی زمان تشکیل این سنگهااحمد زمانی- میر نظرعلی محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دیاژنز دولومیت های سازند باروت در مقطع جاده چالوسرسول اخروی- یدمحمد زمان زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری الیگومیوسن در فروافتادگی دزفول جنوبیعلیرضا رئیسی- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزیعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی رابطه سنگ شناسی با شکل دانه ها در گراول های رودخانه زیارت گرگانمنوچهر بابانژاد- آرش امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیمان های دریایی سازند دلیچایرسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی فرایندهای دیاژنزی افق ائولیتی زیر بخش C۳ سازند قمجعفر الی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
میکرو فاسیس ها، محیطهای رسوبی و سکانس های عضوهای ۱و ۲ سازند میلا در البرز شرقییعقوب لاسمی -هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تشکیل پروتو پالئوتتیس و حاشیه واگرای اواخر پر کامبرین بالایی تا اردویسین زیرین در شمال شرق گندوانایعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکروفاسیس و محیط رسوبی رسوبات دونین بالایی کوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمانامراله صفوی-کرمعلی رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پتروگرافی و دیاژنز ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقیزین العابدین صفر خانلو- رسول اخروی- محمد کرامتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند دالان در جنوب غرب ایرانیعقوب لاسمی- محمد علی کاووسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سنگ های دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)امراله صفری- عبدالحسین کنگازیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین- کربونیفر پیشین)نادر کهنسال قدیمی وند- یعقوب لاسمی- داوود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجانزهرا کلانتری زاده- حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفید رودابراهیم حیدری- عبدالحسین امینی- محمد علی ریاحی -پورداد فرزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی سکانس ایده آل طوفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)داوود جهانی -یعقوب لاسمی - نادر کهنسال قدیمی وندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین