مقالات

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پدیده تورمالین زایی در سنگهای توده های نفوذی قلعه یقمش در غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ترمومتری با استفاده از فلدسپات (An, Or, Ab) در توده های نفوذی قلعه یقمش غرب استان یزدمحمود خلیلی- زهرا لقمانی- عباس معماریان-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایرانمرتضی خضری- محسن موذنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
آتشفشان دماوند: نگاهی به تاریخ تکوین آن بر پایه داده های ژئوشیمی و سن سنجی جدیدجمشید حسن زاده - علی پند آموز -سون جان دیوید - دانیل استوکلی - بهروز باشکوهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
دگرگونی مجاورتی سنگهای رسی و نیمه رسی در هاله های دگرگونی توده نفوذی نفلین سینیت کلیبر- شمال غرب ایرانرباب حاج علی اوغلی - محسن موذن- محسن موید-منصور مجتهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچاق و تیکمه داش با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقهفریبا جعفری - محسن موید- علیرضا کریم زاده ثمرینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کوه زر (جنوب غرب تربت حیدریه)سید محمد پورمعافی- آرش گورابجیری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بحثی در مورد جایگاه زمین ساختی دگرگونی فشار پایین و امکان تعمیم آن در زون سنندج- سیرجان: مثالی از منطقه همدانحسین معین وزیری- علی اکبر بهاری فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتروفابریک توده های نفوذی منطقه بروجرد و تعیین موقعیت تکتونیکی آنها با استفاده از شواهد ساختاریعلی درویش زاده- احمد احمدی خلجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
بررسی ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی مجموعه بازالتی کرمانشاه (وابسته به مجموعه افیولیت کرمانشاه)مجتبی احمدی- محمدولی زاده- محمودصادقیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای سنگ شناسی و ژئوشیمیایی کمپلکس گابرویی تنگ حنای نیریزمجید هاشمی تنگستانی - محسن آروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پدیده لیستونیتیزاسیون (Listvenitization) در اولترامافیکهای شمال غرب خویرامین نیک روز-محمد هاشم امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی منشاء و محیط تکتونیکی آمفیبولیتهای معادن طلای موته، با تاکید بر مطالعه میزان و چگونگی توزیع (Zr, Y, Cr, Ni, Nb, Ti)ایرج نوربهشت- موسی نقره ئیان- مرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
داده های نوین پیرامون نحوه پیدایی کلینتونیت در اسکارنهای فشارک (اصفهان) و شیرکوه (یزد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر پتروگرافی و ژئوشیمی افیولیت شمال نائینشهرزاد منوچری- سید محمد پورمعافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مراحل تکاملی و تحولی توده های نفوذی و دگرگونیهای مجاورتی شمال غرب استان یزدموسوی نقره یان- شهرزاد شرافت- محمد علی مکی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پتروگرافی و ژئوشیمی گزنولیتهای اولترامافیک بازالتهای جوان ایران: مثالهایی از شبه جزیره سارای، منطقه بیجار- قروه، دماوند و قلعه حسنعلی راینحسن معین وزیری-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شرایط فشار، درجه حرارت و ترکیب سیال اسکارن های مگنتیتی سنگان خواف، خراسانسیداحمد مظاهری - چنهالسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی معدن مس بایچه باغمنصور مجتهدی- محمدهاشم امامی- حسن شکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شواهد آلودگی (Contamination)، آمیختگی (Magma Mingling) و اختلاط ماکمایی (Magma Mixing) در سنگهای آتشفشانی ائوسن- الیگوسن شمالغرب ساوه (زون ارومیه- دختر)کتایون مبشر- سید محمد پورمعافی- مرتضی خلعتبریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران