مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
خاستگاه و محیط فوران بازالتهای آمیزه رنگین شیخ عالی (جنوب شرقدولت آباد، بافت)مهدی قربانی، محمدرضا شایسته‌فر و حمید احمدی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه سنگ‌های دگرگونی موجود در افیولیت ملانژ عشین- زوار(منطقه انارک، شمال شرق اصفهان، ایران)مسیب سبزه‌یی، محمد هاشم امامی، محمد محجل، شوجی آرایی، احمد حسن احمد، قدرت ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تفسیر علل وجود آنکلاو و زینولیت در توده گرانیتوئیدی جنوب توده ساب ولکانیک کوه‌میشراشین گوهرشاهی دکتر صدرالدین امینی دکترعبدالله سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پتروفابریکی سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای همدان با نگرشی ویژه به کانیهای ورقه‌ای بیوتیت و مسکویتمحمد مهدی فرهپور علیرضا ولی‌زاده سیدمحمد سیدعلیزاده‌گنجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آذرین پالئوزوئیک منطقه قوشه،جنوب غرب دامغانقاسمی... آذر ناجی حبیب‌اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پترلوژی گرانیتوئیدهای منطقه مهمان (جنوب شرق قره چمن-آذربایجانشرقی)سفیدی، مجید؛ عامری، علی؛ مؤید، محسن؛ مؤذن، محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی واکنش‌های دگرگونی در کانسار میکای فلوگوپیت قره باغدکتر محمد لطفی، دکتر مسیب سبزئی، محمود هنرورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی سنگ شناسی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی منطقه داورزنکهنسال، رضا ذوالفقاری، صدیقه رادفر،جوادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب و جنوب غرب مشهدپژواک دیدارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای نفوذی منطقه قره‌بلاغ (شمالغربایران)موسی‌الرضایی، عسگر. جهانگیری، احمد. عامری، علی. مؤید، محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتروگرافی و پترولوژی توده‌های نفوذی شمال ینگی اسپیران (شمال تبریز)خدایارزاده صوفیانی. زهرا،جهانگیری. احمد، مؤید. محسن، مجتهدی. منصورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بازالت‌های جنوب دانسفهان و گوشته منشاء متاسوماتیزه آنهامحمدرضا قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارائه یک مدل جدید تشکیل لایه‌های غنی از اکتینولیت واقع در مجموعهخواجو در جنوب غرب سیرجان (کرمان)پیغمبری، سیما-مرادیان، عباس- احمدی‌پور،حمیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارتباط تغییرات دگرگونی با فابریک مراحل دگرریختی در شیستهای همدانمحجل، محمد- بهاری فر، علی اکبر- معین وزیری، حسین – نوزعیم، رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر پترولوژی توده نفوذی یوسف لو‌ـ صفی خانلو (انزان)(جنوب خاوری اهر)قدیم زاده، حمید‌ـ مهرپرتو، محمودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش تفریق در ایجاد تنوع سنگ‌شناسی توده نفوذی شکرناب (شمال شرق قزوین، ایران)کنعانیان، علی ـ حیدری، سید محسن ـ آسیابانها، عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مینرال شیمی ، ترموبارومتری و تعیین Exhumation PT path در اکلوژیتهای فشار بالای سولابست – شرق ایرانمؤذن ، محسن – مجرد ، منیر – دروپ ، جایلزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مکانیسم جایگزینی بخش شمالی توده گرانیتوئیدی زاهدانصادقیان، محمود ـ ولی زاده، محمد ولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه‌ی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های پلوتونیک منطقه‌ی شرق هریس (استان آذربایجان شرقی ـ شمالغرب کشور)کریمی قره بابا، حسین ـ عامری، علی ـ کلاگری، علی‌اصغر ـ جهانگیری، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه مینرال شیمی، پتروژنز و حرارت و فشار تشکیل پریدوتیتهای هارزبورژیتی گزیک ـ شرق ایرانمجرد منیر ـ مؤذن، محسن ـ زرین کوب، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران