مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵۳۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پیشروی و عقب‌نشینی دریا و ارتباط آن با تغییرات حیاتی در دونینپسین ایران مرکزیحسین غلامعلیان و محمدرضا کبریائی‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخساره حیاتی کنودونت های دونین پسین در شمال شرقی اصفهانحسین غلامعلیان- محمدرضا کبرایی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسی(تنظیم نشده)
منشاء احتمالی گروه کنودونتی Polygnathus communis و ابهام در مورد زمان پیدایش آنحسین غلامعلیان۱و۲ و محمد رضا کبریائی زاده۲و۳ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
جنس کنودونتی Ancyrodella و نقش آن در تعیین مرز اشکوبها در سازندهای شیشتو وبهرامحسین غلامعلیان۱و۲ و محمد رضا کبریائی۲و۳ و محمد حسین قرایی۴ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
میکروبیواستراتیگرافی و شناسایی اینوسرامیدهای نهشته های کرتاسه بالایی در منطقه تفرشحسین کامیابی شادانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
فرامینیفرهای سازند مبارک (کربونیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ایحسین مصدق- علی میثمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نقش بایو فاسیس ها درتشخیص سکانسهای رسوبی و توالی ائوسن در ناحیه حمزه علیحسین وزیری مقدم- پرستو ترانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسی(تنظیم نشده)
نقش گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتون در تشخیص عمق رسوبگذاری سازند در نواحی سبزه کوه و کوهنجانحسین وزیری مقدم- محمود تنگستانی - منوچهر راشی سروستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسی(تنظیم نشده)
مطالعه مقدماتی کنودونت‌های دونین پسین در شمال کرمان(برش هجدک)حسین‌غلامعلیان و محمدرضا کبریائی‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
استراکدهای الیگو ـ میوسن درمقطع بوجان (سیرجان) و پالئواکلوژی آنهاحسینی پور , فاطمه ـ وزیری ,محمدرضا ـ داستانپور محمد ـ عرب , احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مرز الیگو- میوسن در شمال شرق سیرجانحسینی پور، فاطمه، وزیری، محمدرضا - داستانپور، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری نهشته های دونین فوقانی در برش کلاریزحسینی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بایواستراتیگرافی رسوبات دونی بالایی و کربونیفر زیرین منطقه خوش ییلاقحمدی, بهاءالدین ـ زارع, غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زیست چینه ای کنودنتها ( conodonts ) در سازند خوش ییلاق( برش بادله کوه ، شمال باختری دامغان)حمدی. بهاءالدین سیاسی تربتی . آرزوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی- فسیل شناسی و محیط رسوبی سنگ های کرتاسه زیرین در شمالشرق اصفهان (دیزلو- پیناوند)حمزه صیدی ساروئی- خسروخسرو تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
معرفی واحدهای سنگی پالئوزوئیک زیرین در دره سه هزار و دو هزارخلیل بهار فیروزی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رخنمون مقطع کامل رسوبات پرمین پیشین در شمال شرق شهرضاداریوش باغبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسینهمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی آکریتارش های دونین پسین در کرمانداستانپور محمد ، وزیری محمد رضا ، عامری حامد و عرب احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه استراکدهای میوسن شمال ده نمک، شمال شرق گرمساردانشیان جهانبخش - رمضانی دانا، لیلاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در جنوب شرق نیاسردانشیان، جهانبخش - رضیئی ، آزاده الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران