مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحولات و تنوع ژئوشیمیایی و پترولوژیکی سنگهای آذرین پتاسیک منطقه لقلان ، شمال شرق اهر در آذربایجان شرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین جایگاه زمین شناسی توده های مافیک و اولترامافیک ماسوله با استفاده از شواهد سنگ شناسی و ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین سن رادیومتری ( پتاسیم – آرگون) نمونه های منطقه همدان و مسئله آرگون اضافی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
رفتار ژئوشیمیائی عناصر نادر خاکی و کاربرد اکتشافی آنها در کانه- زائی طلای تیپ پهنه برشی قلقله، جنوبغرب سقز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
زمین شیمی زیست محیطی چشمه های گرمآبی و معدنی دامنه جنوبی تفتان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
زمین شیمی شهری رودخانه خشک , شیراز , ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شناخت و بررسی لیتوژئوشیمیائی هاله های ولکانوپلوتونیک های اوغلان داغ ( مشگین شهر – استان اردبیل)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در پیدایش سنگ‌هایآتشفشانی پیرامون دریاچه حوض سلطانزمان پدرام، مسعود. دکتر امامی، محمد هاشم. دکتر لطفی، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی سنگهای گرانیتی زاهدانمحمد بومری، غلامرضا لشکری‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای آذرین قاعده سازند شمشک در البرزشرقیدکتر حبیب‌الله قاسمی- صدیقه مقدسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش میانبارهای سیال در اکتشاف دخائر نفت و گاز ایرانعلی اکبر حسن‌نژاد دکتر فریدمرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رفتار ژئوشیمیایی سرب در زون های سه گانه کانسار سرچشمهصالحی،رسول۱-خلیلی،محمود۲-قاضی فرد،اکبر۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه‌ ژئوشیمی‌، کانی‌ سنگین‌، خاستگاه‌ و پتانسیل‌ طلا در لیستوینیت‌های‌ هنگران‌ منطقه‌ مختاران‌رضا منظمی‌ باقرزاده‌ و علیرضا باباخانی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
عنوان : بررسیهای ژئوشیمیایی به منظور ارائه مدل اکتشافی و تجزیه و تحلیل شبکه اکتشاف کانسار سرب و روی عمارت اراکرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه زمین شناسی ، ژئوشیمی و کانی شناسی معادن بنتونیت منطقه فردوس – سرایان ( برون ، حسامیه و چاه طالب )نخعی ، ملیحه – کریم پور ، محمد حسن – ابراهیمی ، خسرو – مظاهری، سیداحمد– محمدی ،سیدسعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه ، جنوب شرق سمنانشریعتی نیا ، زینب – رحیم پور بناب ، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی سنگ آهن توده های خواف شمالی و باغک سنگان C ، وجود یا عدم وجود طلا و مس و تعیین تیپ کانی سازیکاهنی ، شیوا – مظاهری ، سید احمد – کریم پور ، محمد حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات کانی سازی و ژئو شیمیایی معدن روی سیبزار , ازبک کوه , طبسوحدت پرست, مریم ـ رزم آرا , مرتضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات ژئوشیمایی کانسار سرب و روی ویشان تکیه (جنوب اراک)صالحی، لیلا ـ خاکزاد، احمد ـ آدابی، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران