مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی دگرسانی های حاشیه رودخانه قزل اوزن در شمال شرق زنجانحسین هادی زاده، علی اصغر کلاگری ، محمود هنرورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
طبقه بندی ژئوشیمیایی آب‌های معدنی نواحی کانی‌سازی آلونیت، ژاروزیت و کانی‌های رسی در استان زنجان و قزوینحمیدرضا پیروان ، صدرالدین امینی ، جعفر غیومیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمی و رفتار عناصر در فرایندهای بوکسیت زایی در منطقه هنگام، فیروز آبادحمیدرضا نصیب پور- ساسان لیاقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
اکتشافات ژئوشیمیائی در محدوده برکه ۱:۱۰۰،۰۰۰ سوریانخالو کاکایی، رضا ـ خیرخواه، همامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای آذرین قاعده سازند شمشک در البرزشرقیدکتر حبیب‌الله قاسمی- صدیقه مقدسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی و کانی شناسی رسهای کائولیثنیتی- دونین بالایی در ناحیه آبادهرحمت اله الهامی - اصغر اعتصامپور- حسینعلی بگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
عنوان : بررسیهای ژئوشیمیایی به منظور ارائه مدل اکتشافی و تجزیه و تحلیل شبکه اکتشاف کانسار سرب و روی عمارت اراکرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه‌ ژئوشیمی‌، کانی‌ سنگین‌، خاستگاه‌ و پتانسیل‌ طلا در لیستوینیت‌های‌ هنگران‌ منطقه‌ مختاران‌رضا منظمی‌ باقرزاده‌ و علیرضا باباخانی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تعیین سن توده های نفوذی وکانه زائی مس پورفیری در منطقه علی آباد و دره زرشک یزد به روش K-Ar و ۴۰Ar/۳۹Arزراسوندی.علیرضا، زنتیلی. مارکوس، لیاقت. ساسان، مر. فرید ،امامی. محمد هاشم ، یعقوب پور. عبدالمجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در پیدایش سنگ‌هایآتشفشانی پیرامون دریاچه حوض سلطانزمان پدرام، مسعود. دکتر امامی، محمد هاشم. دکتر لطفی، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مطالعات ژئوشیمیایی و سیالات درگیر در اثر معدنی طلای طرقبه خراسان- ایرانساسان لیاقت- سعید فرخی نیا- مرتضی مومن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی و ژنزکانسار آهن شماره ۲ گلگهر، سیرجانساسان لیاقت- علی یعقوبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ایزوتوپ های پایدار H, C, O در اسکارن ها و گرانیتوییدهای ناحیه سنگان خوافسید احمد مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نگاهی به ژئوشیمی کانسار انگوران، جنوب غرب زنجانسید محمود عمادی و داریوش اسماعیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از هاله های ژئوشیمیایی مرکب در اکتشافات اورانیومشاهید نوریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه ، جنوب شرق سمنانشریعتی نیا ، زینب – رحیم پور بناب ، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جداسازی دقت تجزیه دستگاهی از دقت انحلال leaching در اکتشافات ژئوشیمائی با استفاده از دستگاه ICP-AESشیوا، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات ژئوشیمایی کانسار سرب و روی ویشان تکیه (جنوب اراک)صالحی، لیلا ـ خاکزاد، احمد ـ آدابی، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رفتار ژئوشیمیایی سرب در زون های سه گانه کانسار سرچشمهصالحی،رسول۱-خلیلی،محمود۲-قاضی فرد،اکبر۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
خصوصیات ژئوشیمیایی لگهای مغناطیسیmagnetic lag و غیر مغناطیسی non-magnetic ناحیه کوبار، استرالیا و نقش آنها در اکتشاف ذخایر فلزی پنهان و کاربرد احتمالی آن در ایرانصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران