مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
جداسازی دقت تجزیه دستگاهی از دقت انحلال leaching در اکتشافات ژئوشیمائی با استفاده از دستگاه ICP-AESشیوا، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
خصوصیات ژئوشیمیایی لگهای مغناطیسیmagnetic lag و غیر مغناطیسی non-magnetic ناحیه کوبار، استرالیا و نقش آنها در اکتشاف ذخایر فلزی پنهان و کاربرد احتمالی آن در ایرانصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رفتار ژئوشیمیائی عناصر نادر خاکی و کاربرد اکتشافی آنها در کانه- زائی طلای تیپ پهنه برشی قلقله، جنوبغرب سقز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
رفتار ژئوشیمیایی سرب در زون های سه گانه کانسار سرچشمهصالحی،رسول۱-خلیلی،محمود۲-قاضی فرد،اکبر۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و کاربرد آن در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای، منطقه تکابوحید حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
روشهای تجزیه ای مواد زمین شناسی و معدنیاکرم کریمی تبریزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زئوشیمی فلزات گروه پلاتین و عناصر کمیاب خاکی همراه کرومیت در معادن خواجه جمالی- نیریزاحمد خاکزاد- ساسان لیاقت- ارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای آذرین قاعده سازند شمشک در البرزشرقیدکتر حبیب‌الله قاسمی- صدیقه مقدسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار میوه رودعبدالمجید یعقوب پور- حمایت جمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شیمی زیست محیطی چشمه های گرمآبی و معدنی دامنه جنوبی تفتان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
زمین شیمی شهری رودخانه خشک , شیراز , ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ژئوشیمی سنگهای گرانیتی زاهدانمحمد بومری، غلامرضا لشکری‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی کرومیتهای آمیزه افیولیتی بافت و ادخالهای جامد همراه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه ، جنوب شرق سمنانشریعتی نیا ، زینب – رحیم پور بناب ، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های کرومیتی و ادخال های جامد همراه آن در افیولیت های ناحیه خوی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی و ژنز اسکارن آهن و مس معدن مزرعه شمال اهر- آذربایجان شرقیحبیب- ملائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمییازدهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی و ژنزکانسار آهن شماره ۲ گلگهر، سیرجانساسان لیاقت- علی یعقوبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوکرونولوژی سریهای ماگمایی سنوزوئیک ناحیه شهر بابک به روش آرگون- آرگونجمشید -حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
سنتر تعیین ساختمان و محدوده پایداری سری محلولهای جامد بین کانیهای چلکستیبایت (Chalcostibite) و امپلکتایت (Emplectite)مرتضی زرم آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شناخت و بررسی لیتوژئوشیمیائی هاله های ولکانوپلوتونیک های اوغلان داغ ( مشگین شهر – استان اردبیل)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران