مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ادامه ی فروسوی پایدار داده ھای گرانی با استفاده از روش تکرار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارائه نرم ­افزاری جهت محاسبه مقاومت­ویژه- عمق داده­های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیان برای تفسیر آنومالیهای مغناطیسی درح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزه­ای مربوط به شکستگی­های موجود در سنگ مخزن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی دریایی تنگه خوران با نگاه ویژه به اشکال بستر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ایجاد تعادل در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی موقعیت و عمق کانی‌سازی در منطقه مروست با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه زمین گرمایی سبلان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نتایج اعمال الگوریتم معکوس‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از اویلردیکانولوشن در تعیین موقعیت توده‏های مولد ناهنجاری مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل s) برای شناسایی کانال­های نفتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی‌سنگ در فروافتادگی جازموریان با داده‌های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر سونداژهای مقاومت‌ویژه آرایش شلومبرژه با روش مقاومت تجمعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
وارونسازی داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری برگۀ باریکا در آذربایجان غربی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
Imaging Shallow Structures Using ۳D Pole-Pole Array(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین