مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پردازش AVO در داده های لرزه ای میدان ابوذرحسین رزمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه بسته‌های نرم‌افزاری “ElecSoun” جهت تفسیر کمی سونداژ الکتریک عمودیحکمتیان محمد احسانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تهیه بسته‌های نرم‌افزاری “ElecSoun” جهت تفسیر کمی سونداژ الکتریک عمودیحکمتیان محمد احسانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه برنامه‌های رایانه‌ای “TerrainC” جهت تصحیح زمینگان و محاسبه چگالی متوسط سنگ‌هاحکمتیان محمداحسان *، رضائی آشتیانی عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی پیشرو دو و نیم بعدی مقاومت ویژه الکتریکی به روش نقاط محدودحمزه صادقی سرخنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای متقابل تعمیم یافته (GRM) و بعلاوه – منهای هاگه دورن در تفسیر داده های لرزه نگاری انکساریحمید چاکری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اهمیت مطالعات ژئوترموگرافی لرزه یی در ساختگاههای شدیداٌ درزه دار و کارستی ( با نگرشی به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسی)حمید رضا زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک در اکتشاف بوکسیتحمیدرضا -رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکیازدهمین گردهمائی علوم زمین
ارائه راهکاری برای تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با ارایه شولومبرژهحمیدرضا رمضی- علی محمد باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اکتشافات ژئوفیزیکی مس در منطقه مجدر اردبیلداوود پوره کارشناس گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص نوع و بافت کانی‌سازی با استفاده از پارامترهای طیفی داده‌های پلاریزاسیون القائی در حوزه زمان در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس اکبر لوافانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تئوری بهینه‌سازی در مدلسازی معکوس داده‌های مقاومت ویژه و بارپذیری ظاهری در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس رضا قائد رحمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دو لایه ای زمین (بر اساس روش هاگیورا-(Hagiwara,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای سه لایه ای زمین (بر اساس روش ماسودا-(Masuda,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین اولین رسیدها بر رکوردهای لرزه ای در حوزه زمان- فرکانسروح الله عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تضعیف نوفه های اتفاقی به کمک تبدیلروح اله عسکری ، حمیدرضا سیاهکوهی،فرامرزپاکسیما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی و واریزه‌ای در بستر رودخانه پلرودساناز شریفیان- علی مرادزاده، محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه مقطع زمان ـ عمق در لرزه نگاری شکست مرزی با استفاده از عملگر همامیختسپیده یاسمی - حمیدرضا سیاه کوهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها (Separation methods) در اندازه گیری های مغناطیس سنجی جهت تعیین آنومالیها، شناسایی گسلها و تفکیک نسبی آنومالیهای عمقی و سطحی از یکدیگرسعید -میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین