مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد عملی لاگهای چاه پیمایی در ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سنگ مادرحسین حسین پورصیامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو داده‌های مقاومت‌سنجی مغناطیسی میدان کل (TFMMR) بروش اجزاء محدود برای ساختمانهای دوبعدی: بخش اول: مبانی تئوریک و فرمولاسیوناکبر لوافان - نادر فتحیان‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین‌ محل‌ گسل‌ پنهان‌ در ساختگاه‌ سد با استفاده‌ از توموگرافی‌محمد علی‌ ریاحی‌ و کامبیز تیمورنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کمی‌ داده‌های‌ گرانی‌(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه مقطع زمان ـ عمق در لرزه نگاری شکست مرزی با استفاده از عملگر همامیختسپیده یاسمی - حمیدرضا سیاه کوهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تئوری وارون سازی به روش sparse spikeمصطفی گنجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی دو بعدی معکوس داده های مقاومت ویژه مگنتوتلوریکفاطمه طهماسبی، علی مرادزاده ،‌ محمد مهدی فاتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مزایای استفاده توام روش شلومبرگر و CRP در مناطق کارست ( مطالعه موردی روستای یخکش)قاسم قربانی رستمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر لایه‌های شیب‌دار بر روی منحنی‌های سونداژ الکتریکی و نحوه تفسیر آنهاابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثرات الکترومغناطیسی مرتبط با زمین لرزه هاشاهرخ پوربیرانوند، نصرالله کمالیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کالیبراسیون نگارهای چگالی و صوتی برای ساخت لرزه نگاشت مصنوعیشاهرخ پوربیرانوند، مجید نبی بیدهندی و مجتبی صدیق عربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آنالیز داده های ژئوفیزیک هوایی و تلفیق آنها با استفاده از روش آنالیر مؤلفه اصلی (PCA) و تئوری فازی جهت ارائه نقشه پتانسیل یابی منطقه سرچشمه کرمانفیض اله معصومی،رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات وارون‌لرزه‌ای و مراحل لازم برای انجام وارون‌سازیآزاده عاشوری پرشکوهی ، مهندس جواد جمالی، دکتر مجید نبی‌بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوالکتریکی پتانسیل آبدهی آهک کرتاسه در حوزه آبریز جونقان- فارسان در زاگرسامان الله دهقانی، رضادرخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهره گیری از داده های اسپکترومتری اشعه گاما و مغناطیس سنجی برای تعیین زونهای دگرسانی گرمابی، آلتراسیون پتاسیک و ساختار زمین شناسی در منطقه طارمنسرین امیرمطلبی، بهرام سامانی ، هدیه نازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ابعاد قطعه در طراحی منطقه نفتی البرزجعفر نعیمی و محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه‌سازی هندسه طراحیهما بهنام، محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
سایزموالکتریک روشی موثر و مطمئن در اکتشافات زمین شناسیمنصوره منتهایی و محمد علی ریا حیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمینمهناز لطفی‏زاده ، فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه درز و شکافهای آبدار به روش VLF و مقاومت ویژهمحمد کاظم محمد یاسر رادانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین