مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۶۲ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعبیر و تفسیر کمی برروی بی هنجاریهای شدت زیاد (HIGH INTENSE ANOMALES) از داده های پیمایش مغناطیسی هوایی سرتاسری ایرانامامقلی - یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهشتمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازیابولحسن-ردهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکسومین گردهمائی علوم زمین