مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تخمین اولین رسیدها بر رکوردهای لرزه ای در حوزه زمان- فرکانسروح الله عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رفع برخی از محدودیتهای تصحیح زمینگان به روش هامرآرش سبطیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر پارامترهای وارون سازی و توپوگرافی در مدلسازی داده های مقاومت ویژه و IP به منظور اکتشاف فلزات سرب و روی در منطقه شازند اراکمحمد کاظم حفیظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش CRP برای آشکارسازی گسل در مسیر تونل انتقال آب: یک مطالعه موردیمحمد رضا داودی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی گسل دهشیر بر روی نقشه مغناطیسی آبادهمحمد رضا مشرفی‌فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری توموگرافی الکتریکی دوبعدی در تعیین مسیرهای جریان آب کارستفرهاد عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش جدید محاسبه بازماند پتانسیل در اکتشاف کانسارهای رساناعین اله عزیززاده فیروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
Preparation of a geodetic calculator for earth gravity field computationسید روح الله عمادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر داده‌های گرانی با کمک تبدیل موجک پیوستهامین روشندل کاهوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
یافتن محل لوله‌ها و کابل‌های زیرزمینی توسط روش VL(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مهاجرت پیش از برانبارش عمقی به روش کیرشهفکسری امامی و محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نگارهای چگالی و گامای طبیعی در تخمین میزان خاکسترزغالسنگعادل وطن‌دوست، مجید نبی‌بیدهندی، غلامحسین نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی معکوس دوبعدی داده‌های گرانیفیروز جعفری-سیدابوالحسن رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
سنجش میکرولیپتوفی راهکاری برای اکتشاف مواد معدنیعلیرضا عرب‌امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی و واریزه‌ای در بستر رودخانه پلرودساناز شریفیان- علی مرادزاده، محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی اندیس معدنی پایندهعلیرضا عرب‌امیری علی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل تکتونیک مکران با استفاده از داده‌های مغناطیس هوائیلقمان نمکی- ناصر حسین‌زاده گویا- علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پی‌جویی کرومیت در مجموعه افیولیتی سبزوار با استفاده از داده‌هایمغناطیس هواییمجید بیکی، ابوالقاسم کامکار روحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه کوچ‌های زمانی قبل و پس از انبارش بر رویداده‌های لرزه نگاری دوبعدیشادی قوامی، مجید نبی‌بیدهندی و مهدی مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهایغلام جوان دولویی -محمد ریحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین