مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی موقعیت و عمق کانی‌سازی در منطقه مروست با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نشانگرهای طیفی لحظه ای با استفاده از تبدیل های زمان - فرکانس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
یافتن محل لوله‌ها و کابل‌های زیرزمینی توسط روش VL(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکمقالات اولین همایش زلزله درود
محاسبه تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزه­ای مربوط به شکستگی­های موجود در سنگ مخزن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
هم تراز سازی داده های مغناطیس هوایی منطقه بیرجند به روش اسپلاین های مکعبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
یافتن پیش نشانگر میان مدت زلزله با استفاده از روش PCA(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل s) برای شناسایی کانال­های نفتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه زمین گرمایی سبلان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نرخ ممان لرزه ای و نقش آن در مطالعات پیش بینی زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهمایش ژئوماتیک ۸۴
استفاده از اویلردیکانولوشن در تعیین موقعیت توده‏های مولد ناهنجاری مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کمی‌ داده‌های‌ گرانی‌(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی دریایی تنگه خوران با نگاه ویژه به اشکال بستر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نتایج اعمال الگوریتم معکوس‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین