مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کانی شناسی فازهای مختلف کمپلکس گرانیتوئیدی شمال شرق روستای مصر (شمال شرق استان اصفهان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و واکنش های دگرگونی پورفیروبلاست های کردیریت و آندالوزیت در هورنفلس های منطقه شهرستانه، همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و ژئوشیمی افق های هورنبلندیتی در نهشته های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و توالی پاراژنزی کانسارهای آهن تیپ اسکارن در منطقه حسن سالاران، جنوب شرق سقز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی گدازه های بالشی اسپیلیتی افیولیت نائین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
کانی شناسی بازالت های دونین درمنطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، شمال شرق استان اصفهان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد جنبه های کانی شناسی در طراحی مقدماتی فرایند پرعیارسازی تالک شیستهای منطقه جلماجرد خمین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کریستال شیمی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک سنگ های نفوذی طرود، جنوب دامغان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه استارولیت های نسل اول و دوم از نظر توزیع اندازه دانه ها (CSD) ، پاراژنزهای کانی شناسی و ترکیب شیمیایی در مجموعه دگرگونی الوند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه خواص ساختاری بس لایه های الکتروانباشت شده Co-Cu/Cu بر روی زیر لایه های Cu , Ti(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
مقایسه داده های بلورنگاری با نتایج محاسبات تئوری ترکیب N و N’ - ۱و۶ - دی آمینوهگزان - بیس سالیسیل آلدیمین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مینرال شیمی کانیهای موجود در توده ولکانیکی کوه دم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مینرال شیمی و پتروژنز متا - پریدوتیتهای تکاب در غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مینرال شیمی آمفیبول های سنگهای متابازیت جنوب داران، زون سنندج - سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مینرال شیمی بیوتیت های پلوتون گرانیتوئیدی قلعه دزد، شمال غرب ازنا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مینرالوژی و مینرالوگرافی دیوریت های اسپیران با نگرشی بر شیمی آمفیبول ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ی خواص ساختاری و ساختار نواری فازهای ژرمانیوم در فشار بالا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه طول بهینه پیوند O-H در پیکربندی با مینیمم انرژی فاز معکبی بلور یخ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
محاسبات ساختار نوارهای انرژی و ساختار الکترونی بلور SrTiO۳ با استفاده از نظریه تابعی چگالی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران