مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۷ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رهیافتی بر توسعه صنعت آلومینیوم ایرانعلیرضا غیاثوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی تأثیر پارامتر‌های جستجوی نمونه بر مدل‌سازی ذخایر مس پورفیریاحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اعتبار سنجی مدلهای ریاضی پیش بینی خرد شدگی سنگ ها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن چغارتمحمد عطائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی و تخمین ذخیره به روش زمین‌آماری برای بلوک ۷ گل‌بینی معدن بوکسیت جاجرممسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ذخیره کانسار سنگ آهن میشدوانمسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین دما و فشار دگرگونی هاله مجاورتی شرق شاهین دژ و محاسبه موقعیت واکنش شکست مسکویت و بیوتیتم. مجردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تلفیق داده های ماهواره ای TM و ﮊئوفیزیک هوایی برای اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا در ناحیه شیخ طبق میانهتلفیق داده های ماهواره ای TM و ﮊئوفیزیک هوایی برای اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا در ناحیه شیخ طبق میانهمحمد بلوکی۱ - محمد جعفر محمد زاده۲- بهرام سامانی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی تیپ‌های مختلف کانه‌زائی بر اساس استانداردUSGS در زون اهر-ارسباران (در محیط GIS)سیدمهران حیدری*، سیدعلی موسوی *، ناظمه اشرفیان‌فر*، رقیه موسوی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه و تعیین محل کانی سازی در سری آتشفشان-رسوبی کوه خشومی ساغند،یزدرسول اخروی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربردهای زمین شناسی سینکروترون (مطالعه سولفیدهای نقره و مس توسط SRS)رزم آرا، مرتضی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
کانی شناسی سطحی مناطق متأثر از تراوش‌های طبیعی شور- اسیدی ( مطالعه موردی جنوب غرب استرلیا )مصطفی رقیمی ، مهروز اسپندیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تکامل ساختاری منطقه جنوب مرزن آ باد( جاده کرج- چالوس )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ترکیب کانی شناسی، شیمیایی و جایگاه زمین شناسی پرلیت منطقه سربیشه (جنوب شرق بیرجند)سید سعید محمدی - ملیحه نخعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و دگرسانی گرمابی در کانسار سرب و روی عمارت، اراکعلیرضا کریم زاده ثمرین -عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نخستین گزارش فرمهای بلورین و بی شکل Sio۲ در منطقه سرکویر دامغانعلی اکبر حسن نژاد- عبدالرضاجعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چینه شناسی، متامورفیسم و ماگماتیسم بخشی از زون سنندج- سیرجان واقع در شمال جاده ازنا به دورودمحمدرضا -سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین
کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجانعلیجان آفتابی- احمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیپنجمین گردهمائی علوم زمین