مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها: با نگاهی ویژه به غار چال نحجیر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پراو؛ زمانی اورست غارهای جهان!(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی ومورفولوژی چشمه های تراورتن باداب سورت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم کویر مرنجاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نگاهی بر رکوردهای جهانی در ‍ژئوتوریسم جزایر استان هرمزگان و لزوم ژئوکنسرویشن در منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی ژئوتوریسم،ساخت لانه زنبوری،شرق سروستان (استان فارس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تنگه سردر چشم انداز زمین شناختی با گذرگاههای پرفراز و چشمه های جوشان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
جاده الوان –بررسی ژئوتوریسم جاده مشهد - تربت حیدریه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست و قابلیت های ژئو اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده خان گرمز، جنوب غرب همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی چشمه تراورتنی"ربط " در آذربایجان غربی بعنوان ژئوپارک ملی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پدیده های زمین­ گردشگری در جزیره هرمز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
در آمدی بر ژئومورفولوژی یخچال چال کبود اشترانکوه، نمونه ای از یک ژئوسایت یخچالی در غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی میراث علوم زمین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی غار شیربند و تنگه ­زندان در استان سمنان به عنوان ژئوپارک ملی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم پدیده های گازی و نفتی در منطقه رامهرمز-خوزستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم گنبد نمکی رمقان منطقه کوهمره سرخی- جنوب غرب شیراز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم چشمه های گازی گنبد لران (مناطق نفتخیز جنوب ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین