مقالات

نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدل توسعه گردشگری شهرستان روانسر بر اساس عملکرد عوامل ژئوتوریستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
معرفی چشمه تراورتنی"ربط " در آذربایجان غربی بعنوان ژئوپارک ملی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی ژئوتوریسم،ساخت لانه زنبوری،شرق سروستان (استان فارس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی غار شیربند و تنگه ­زندان در استان سمنان به عنوان ژئوپارک ملی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نقش ژئوتریل ها در ژئوکنسرویشن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نگاهی بر رکوردهای جهانی در ‍ژئوتوریسم جزایر استان هرمزگان و لزوم ژئوکنسرویشن در منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نگاهی به مفاهیم کلی ژئوپارک‌، میراث زمین شناسی و ژئوتوریسم و بررسی جایگاه ایران در این زمینهعلیرضا امری کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین