مقالات

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارائه معادله ریاضی برای پیشروی چین خوردگی تاقدیسی و ناودیسیمحبوبه نوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
حل معادلات انتقال آلاینده های محلول در آب زیرزمینی به روش رانگ کوتامریم قره باغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های آبگرم خرقان با هدف اکتشاف منابع زمین گرماییحمیدرضا جعفری­ ساروقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
شناسایی اتوماتیک بخش­های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
انفورماتیک و دیرینه شناسی ( دروازه ای نو به دیرینه شناسی مدرن )الهام یوسف زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل در زونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده از تکنیکهای GISGآسیه محمدزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تأثیر شرایط اولیه هیدرواستاتیک و غیر هیدرواستاتیک در شکست با استفاده از مدلسازی عددی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعه مظاهر سطحی منابع زمین­ گرمایی در برگه یکصدهزارم جیرنده با استفاده از RS و GISحمیدرضا جعفری­ساروقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین
نانو کاتالیست طلا روی اکسید آهن برای اکسیداسیون آلاینده ها در دمای پایینماهرخ السادات حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورفناوری های نوینسی امین گردهمائی علوم زمین