مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روبازاحمدرضا صیادی ، سید کاظم اورعی و اکبر کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوندمرتضی همزه ابیازنی، ابوالقاسم مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی مقدماتی استخراج کانسنگ اکسیده کانسار طلای چشم هزرد ارغش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسه آن با روش لرچ و گروسمنرحمان خالوکاکائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگونمسعود منجزی، مهرداد حیدری، مجتبی رضاخواه، امیر ترابی معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی شبکه اکتشاف بهینه کانسار آهن و منگنز شمس آباد اراکمهندس رضا احمدی و امیر خیر آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی سیستم زهکش برای سازه فروشویی توده ای (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه، ایران)عباس مجدی ، مهدی امینی چرمهینی و معصومه ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیرحسن مدنی، سید نجم الدین الماسی، محمد رضا گلیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی بهینه محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از نرم افزار Whittle ۴D(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریزه ای در سد گتوند علیاسام محمدی، رضاغفارزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طبقه بندی مواد منفجره مصرفی در معادن بر اساس اندیس قدرتافشین اکبری دهخوار قانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
شیبه سازی سیستم کامیون- شاول با نرم افزار S.H.Sسهیل مشرفی، محمد باقر اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
شناسایی و بررسی نحوه توزیع طلا در کانسنگ طلای زرشوران به روش فروشویی تشخیصی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی مناطق امید بخش معدنی منطقه جبال بارز ( محدوده شهرهای جیرفت - بم) با استفاده از داده های ماهواره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
سیستم گسیل کامپیوتری کامیون ها در معادن روباز و بررسی امکام اجرای آن در معادن ایرانآربی سرکیسیان، سعید محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
روشهای شبکه ای موثر در مدیریت پروژه های اکتشافیمریم صدری و سیدحمید سکاکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
روش تعیین محل چاه های جدید عمیق زهکشی در مجتمع سنگ آهن گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
روش تخمینی برای تعیین فاصله استقرار مجدد فشار پوششی و برآورد میزان نشست در سطح در استخراج با روش جبهه کار طولانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماریمنوچهر محمدی، حمید آقابابایی، عنایت الله خجسته، احمد مودبی، محمد جعفر محمد زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
دستاوردهای خصوصی سازی در گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران