مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان(آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویر TMعلی احمدی، محمد جعفر محمدزاده، رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
چقرمگی شکست مواد سنگی و سرامیکی تحت بارگذاری مرکب- بررسی نمونه های آزمایشیمجید رضا آیت اللهی و سارا باقری فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز- زیر زمینیمهدی یاوری و محمد رضا کیومرثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازی مس با استفاده از شبکه عصبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج- مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبدمهدی یاوری و محمد رضا کیومرثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تلفیق سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GPS, GLONASS و افزایش دقت موقعیت یابی در معادن روبازغلامرضا جودکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده ار روش منحنی گرادیانایرج پیروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان(زون ارومیه – دختر)علی قاسمی، بتول تقی پور، سهراب افشاری و سعید چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین نیازهای فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملومحمد عطایی، فرج الله زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین نوع آنومالی منطقه­ای توسط آنالیز تطبیقی با تائید آنالیز ویژگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین میدان تنش برجا به روش کم مغزه گیری (مطالعه موردی : گالری D۰ معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تعیین منشاء فلزات در خاکهای منطقه معدنی انگوران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و واریوگرافی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین منحنی مشخصه رطوبتی زون غیراشباع سازه فروشویی مس سرچشمه با استفاده از آنالیز دانه بندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزرگ مقطع در روش چالزنی- آتشباریمسعود منجزی ، احمد رضا صیادی و رضا ضیایی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین عامل کانی­ شناسی به منظور برآورد مقدار نمونه لازم در نمونه­ گیری از چال­های حفاری انفجاری در معدن مس پورفیری میدوک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین شیب و جهت شیب ناپیوستگی های معدن مس سونگون با استفاده از جهت یابی مغزه های حفاری شده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملوسعید بداغ آبادی و محمد عطاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین دانه بندی انواع سنگ معدن مس سرچشمه پس از انفجار به روش آنالیز تصویری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعیین حد روباز – زیرزمینی بر اساس بیشینه سازی ارزش خالص فعلیاحمدرضا صیادی ، کورش شهریار ، سعید کریمی نسب و فرهاد صمیمی نمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین میزان بار دوره ای وارد بر سقف کارگاه های جبهه کار بلندکاظم اورعی، کامران گشتاسبی، فرمین خاکپور یگانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران