مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهونسید کاظم اورعی میرزمانی و علی چمن آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینیدکتر سید کاظم اورعی ، دکتر سید مسعود سیّدی و لادن حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی اثر سه بعدی سینه کار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدیمهدی حاجی میرزا اقا قناد ، حمید علاء الدینی شور مستی ، محمدرضا مصطفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمانحمیدرضا توکلی ، دکتر کورش شهریار و دکتر رضا رحمان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبسعباس مجدی ، احمد جعفری ومحمد هاشم عرب زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی اجمالی کاربرد میل مهارهای ظرفیت بالا در مغار نیروگاه طرح توسعه سد ونیروگاه مسجد سلیمانسید رحمان ترابی ، میثم عباسیان و محسن حاجی حسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
اصلاح وبهینه سازی سیستم نگهداری گالری شماره ۲ معدن زغال سنگ هجدکعلی سعیدی ، علی فتحی ، مسعود رشیدی و مسعود دهقانی مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روشهای غیر مخرب در اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مارن های زاگرسعبدالهادی قزوینیان ، علی فتحی ، مسعود رشیدی و منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی نیم تحلیلی تفرق امواج برشی لرزه ای SH در برخورد با تونل به شکل دلخواه در محیط متخلخل اشباعسید جواد محمدی حسن آبادی واسدالله نورزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی روشی جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی واقعی منطقه به کمک روشهای عددیمجید نوریان بیدگلی وکورش شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین قابلیت تراشه شدن توده های سنگی با استفاده از رده بندی های RMR و Qسید داوود محمدی و غلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
قابلیت اعتماد در ژئومکانیک با نگاه ویژه به نگهداری تونل آبرسانی آتابارکیان در روسیهحسین توکلی و رضا رحمن نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل عددی پایداری دیواره های معدن مس تخت گنبد سیرجان به کمک روش المان مجزای دو بعدیعلی میردار منصور پناهی ، مهناز حسنی ، مجید مقامی و حسین اکبری جورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های دربر گیرنده تونل انحراف سد درونگرمحمد غفوری ، حسین صادقی ، غلام رضا لشکری پور و صادق طریق ازلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی سیستم زهکش برای سازه فروشویی توده ای (مطالعه موردی در معدن مس سرچشمه، ایران)عباس مجدی ، مهدی امینی چرمهینی و معصومه ترابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نقد و اصلاح محیط معادل پیشنهادی سیتارام در تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگعبالهادی قزوینیان و مهدی باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
افزایش ضریب اطمینان توده های اشباع و ناپایدار با استفاده از الیاف های مصنوعیفریدون خسروی و امیر ترابی معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزرگ مقطع در روش چالزنی- آتشباریمسعود منجزی ، احمد رضا صیادی و رضا ضیایی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدل های تخمین و زهکشی آبهای ورودی بداخل عملیات معدنی- مطالعه موردی نونل انتقال آب قمرود(قطعه ۳و۴)محمد رضا محوی وحسین مهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملوسعید بداغ آبادی و محمد عطاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران