مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تخمین قابلیت تراشه شدن توده های سنگی با استفاده از رده بندی های RMR و Qسید داوود محمدی و غلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین ذخیره و تعیین ریسک همراه با تخمین بروش شبیه سازی زمین آماری متوالی گوسیساناز سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین ذخیره کانسار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعیمریم شهابی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برجااحمد جعفری ، حسن پژمان فرد ، مهدی یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمانحمیدرضا توکلی ، دکتر کورش شهریار و دکتر رضا رحمان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل کارآیی نرم‌افزار Sherpa در تخمین هزینه معادن روباز ایرانمریم صادق‌بیگی -دکتر احمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تحلیل عددی پایداری دیواره های معدن مس تخت گنبد سیرجان به کمک روش المان مجزای دو بعدیعلی میردار منصور پناهی ، مهناز حسنی ، مجید مقامی و حسین اکبری جورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادر ملومحمد عطائی، فرج الله زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل راه آهن کوهین محور قزوین – رشت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه به کمک روش عددی المان مجزای دو بعدی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
تحلیل بهره‌وری­های جزئی مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از برنامه­ریزی ریاضی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگیمجید رضا آیت اللهی ، رضا اشتری و مهدی محمد آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباریعبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاثیر دگرسانی و هوازدگی بر مقاومت سنگهای معدن مس سرچشمه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنسومین کنفرانس مکانیک سنگ
تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبسعباس مجدی ، احمد جعفری ومحمد هاشم عرب زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پیشنهاد روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن سطحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران