مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده ار روش منحنی گرادیانایرج پیروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد نرم افزار DATAMINEدر برآورد ذخیره کانسار انگورانبانو کشمیری، علی اصغر خدایاری، احمد جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظورجایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ایبهزاد تخم چی و حامد سروشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع Rبهزاد تخم چی، زهره جنگرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافقپیمان افضل، محمد رضا محوی، افشارضیا ظریفی، رضاالوان دارستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیرحسن مدنی، سید نجم الدین الماسی، محمد رضا گلیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی پایداری شیب دیواره طرح ۱۵ ساله معدن شماره ۳ گل گهرحسین اکبری جور ، احمد رفیع زاده ، محسن نجف آبادی ، اردشیر عسکری و علی میردار منصور پناهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
قابلیت اعتماد در ژئومکانیک با نگاه ویژه به نگهداری تونل آبرسانی آتابارکیان در روسیهحسین توکلی و رضا رحمن نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی های دورسنجی در محدوده کوه خونی تا کوه کال کافیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمانحمیدرضا توکلی ، دکتر کورش شهریار و دکتر رضا رحمان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی آلتراسیون و انطباق آن با ساختارهای خطی و حلقوی در منطقه ی آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای TMخسرو معروفی نقدهی، محمد جعفر محمد زاده، رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینیدکتر سید کاظم اورعی ، دکتر سید مسعود سیّدی و لادن حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسه آن با روش لرچ و گروسمنرحمان خالوکاکائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
آشکارسازی دولومیت های ماسه ای آهن دار مرتبط با کانی سازی سرب و روی به روش تحلیل مولفه های اصلی داده های ماهواره ای TMرضا قائدرحمتی، نادر فتحیان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریزه ای در سد گتوند علیاسام محمدی، رضاغفارزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین ذخیره و تعیین ریسک همراه با تخمین بروش شبیه سازی زمین آماری متوالی گوسیساناز سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملوسعید بداغ آبادی و محمد عطاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهرسعید مکنونی گیلانی، بهزاد یگانه و عباس سامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
شیبه سازی سیستم کامیون- شاول با نرم افزار S.H.Sسهیل مشرفی، محمد باقر اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار درایران در معدن گرانیت گزیک ، بیرجندسید امیر اسعد فاطمی و احمد پروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران