مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برجااحمد جعفری ، حسن پژمان فرد ، مهدی یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Load transfer in bolt bendingHossein Jalalifar ,Naj Azizسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظورجایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ایبهزاد تخم چی و حامد سروشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی پایداری شیب دیواره طرح ۱۵ ساله معدن شماره ۳ گل گهرحسین اکبری جور ، احمد رفیع زاده ، محسن نجف آبادی ، اردشیر عسکری و علی میردار منصور پناهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگیمجید رضا آیت اللهی ، رضا اشتری و مهدی محمد آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
چقرمگی شکست مواد سنگی و سرامیکی تحت بارگذاری مرکب- بررسی نمونه های آزمایشیمجید رضا آیت اللهی و سارا باقری فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
سیستم گسیل کامپیوتری کامیون ها در معادن روباز و بررسی امکام اجرای آن در معادن ایرانآربی سرکیسیان، سعید محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگونمسعود منجزی، مهرداد حیدری، مجتبی رضاخواه، امیر ترابی معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلی برای استفاده کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی و محاسبه کیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگونسید هادی حسینی، علی نصیری نژاد، یاشار پور رحیمیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طرح سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظه ای کامیون با استفاده از GPS و بی سیم در معادن روباز ایرانمهدی یاوری، سید حمید سکاکی و مرتضی شناورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه بهینه سازی پیشروی ها بر اساس کمینه کردن باطله به ماده معدنی و بیشینه کردنNPVنجات فلاحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی الگوی آتشباری جهت تولید مصالح سنگریزه ای در سد گتوند علیاسام محمدی، رضاغفارزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز- زیر زمینیمهدی یاوری و محمد رضا کیومرثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج- مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبدمهدی یاوری و محمد رضا کیومرثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین نیازهای فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملومحمد عطایی، فرج الله زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی عملکرد ماشین آلات بارگیری معدن سنگ آهن چادر ملو و بهبود شرایط موجودمحمد عطایی، فرج الله زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادر ملومحمد عطائی، فرج الله زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبیعبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران