مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پیش­بینی قیمت سنگ­ آهن با استفاده از سری­های زمانی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه عصبیمهدی یاوری و سعید مهدویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پیش بینی ضریب بهره وری TBM های بازمهدی یاوری و سعید مهدویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پیش بینی خرج ویژه در انفجار معادن روباز بر اساس شبکه های عصبی مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چادرملو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتالمحمد باقر فتحی، یوسف شرقی، جعفر کیمیا قلم، حمید رضا رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پژوهش محور توسعه معدنکاری روباز در قرن حاضر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
بین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبیعبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بهینه سازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از ۱:۱ با استفاده از الگوریتم برنامه ریری پویاسید محمد اسماعیل جلالی، مجید عطایی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بهینه سازی عملیات حفاری مغزه گیری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از نرم افزارهای COMFAR III و NPVS+(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
برنامه ریزی، کنترل پروژه وموازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی(CPM) مطالعه موردی : پیجویی واکتشاف کانسار(انگوران)امید اصغری ، سیدحمید سکاکی ، مهدی یاوری و فاطمه سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
برنامه ریزی تولید معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینیدکتر سید کاظم اورعی ، دکتر سید مسعود سیّدی و لادن حقیقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظورجایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ایبهزاد تخم چی و حامد سروشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی و محاسبه کیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگونسید هادی حسینی، علی نصیری نژاد، یاشار پور رحیمیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی های دورسنجی در محدوده کوه خونی تا کوه کال کافیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی نیم تحلیلی تفرق امواج برشی لرزه ای SH در برخورد با تونل به شکل دلخواه در محیط متخلخل اشباعسید جواد محمدی حسن آبادی واسدالله نورزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری مس ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری کائولن ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی(DRC)محمد حسین بصیری و فاطمه سادات نبی یان جوردیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی کانی شناسی کلر در کنسانتره سنگ آهن گل گهر سیرجان و ارتباط آن با بروز خوردگی حفره ای درتاسیسات مرتبط(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین