مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاثیر راستای انتشار امواج بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از امواج آتشباریعبداهادی قزوینیان، علی احمدی، منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از شبکه عصبیمهدی یاوری و سعید مهدویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پیش بینی ضریب بهره وری TBM های بازمهدی یاوری و سعید مهدویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوندمرتضی همزه ابیازنی، ابوالقاسم مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
شیبه سازی سیستم کامیون- شاول با نرم افزار S.H.Sسهیل مشرفی، محمد باقر اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیرحسن مدنی، سید نجم الدین الماسی، محمد رضا گلیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاپ سنگ در عملیات انفجار معادن روباز با نگرش سنگ آهن سه چاهونعلبرضا شیوایی، روانبخش امیری، علی اکبر قشمی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسه آن با روش لرچ و گروسمنرحمان خالوکاکائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بهینه سازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از ۱:۱ با استفاده از الگوریتم برنامه ریری پویاسید محمد اسماعیل جلالی، مجید عطایی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین میزان بار دوره ای وارد بر سقف کارگاه های جبهه کار بلندکاظم اورعی، کامران گشتاسبی، فرمین خاکپور یگانهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طبقه بندی مواد منفجره مصرفی در معادن بر اساس اندیس قدرتافشین اکبری دهخوار قانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنهافیروز علی نیا، مهدیه دهقان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه شمال تکابفیروز علی نیا، میر احسان میر مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد صیف سنج انعکاسی در مطالعه کانی شناسی سطحی مناطق تحت تاثیر تراوشهای طبیعی اسیدی، جنوب غربی استرالیامصطفی رقیمی، مهروز اسپندیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Mineral chemistry of index minerals and their implications in the genesis of the baba Ali magnetite skarn deposite, western Iran.Dr. Hassan zamaninan, Dr.Amir Pazoki, Sayed ArefAlavi,سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی آلتراسیون و انطباق آن با ساختارهای خطی و حلقوی در منطقه ی آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای TMخسرو معروفی نقدهی، محمد جعفر محمد زاده، رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد نرم افزار DATAMINEدر برآورد ذخیره کانسار انگورانبانو کشمیری، علی اصغر خدایاری، احمد جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
رسم نقشه تخمین و نقشه خطای تخمین در سه بعد برای اکسید کلسیم داده های معدن سیمان زنجان با روش زمین آماریمنوچهر محمدی، حمید آقابابایی، عنایت الله خجسته، احمد مودبی، محمد جعفر محمد زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Depth estimation of gravity anomalies using Artificial Neural NetworksAlireza Hajian, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani, Zahra Ziaeeسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی های دورسنجی در محدوده کوه خونی تا کوه کال کافیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران