مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگونمسعود منجزی، مهرداد حیدری، مجتبی رضاخواه، امیر ترابی معصومیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز با روش مخروط شناور دو و مقایسه آن با روش لرچ و گروسمنرحمان خالوکاکائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی مقدماتی استخراج کانسنگ اکسیده کانسار طلای چشم هزرد ارغش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوندمرتضی همزه ابیازنی، ابوالقاسم مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روبازاحمدرضا صیادی ، سید کاظم اورعی و اکبر کیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی و محاسبه سنگ شکن درون معدن مس سرچشمه در طرح توسعه معدن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
طرح سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظه ای کامیون با استفاده از GPS و بی سیم در معادن روباز ایرانمهدی یاوری، سید حمید سکاکی و مرتضی شناورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
فرآیند چین زدایی (Unfolding) در مطالعات برآورد ذخیره معادن سطحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
قابلیت اعتماد در ژئومکانیک با نگاه ویژه به نگهداری تونل آبرسانی آتابارکیان در روسیهحسین توکلی و رضا رحمن نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
قلع،چشم انداز آیندههاله عزیزی ، اکبر ساریخانی و بهزاد تخم چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز حساسیت در بهبود تخمین تخلخل با استفاده از شبکه عصبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمانعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز روند تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمهعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز کریجینگ فاکتوری برای جدایش ساختارهای فضایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد خوشه بندی لایه­ های اطلاعاتی درتهیۀ نقشۀ پتانسیل معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش تحلیل پایداری بلوک به بلوک در سازههای فروشویی تودهای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
کاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینهیونس فداکار القلندیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روشهای غیر مخرب در اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مارن های زاگرسعبدالهادی قزوینیان ، علی فتحی ، مسعود رشیدی و منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد صیف سنج انعکاسی در مطالعه کانی شناسی سطحی مناطق تحت تاثیر تراوشهای طبیعی اسیدی، جنوب غربی استرالیامصطفی رقیمی، مهروز اسپندیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای در استان اصفهانمسعود عسگری، علی قاسمی، سعید چراغی ، بهداد ناظم الرعایا و جواد عسگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران