مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتالمحمد باقر فتحی، یوسف شرقی، جعفر کیمیا قلم، حمید رضا رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تفسیر خام منحنی های سونداژ الکتریکی با استفاده ار روش منحنی گرادیانایرج پیروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان(زون ارومیه – دختر)علی قاسمی، بتول تقی پور، سهراب افشاری و سعید چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای در استان اصفهانمسعود عسگری، علی قاسمی، سعید چراغی ، بهداد ناظم الرعایا و جواد عسگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان(آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویر TMعلی احمدی، محمد جعفر محمدزاده، رضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
استفاده از تحلیلهای آماری برای تفکیک سازند ها در عملیات اکتشاف معدن با نگرشی بر داده های ژئوفیزیکی هوایی کانسار اورانیوم خشومی یزدافشار ضیاء ظریفی و پیمان افضلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین ذخیره و تعیین ریسک همراه با تخمین بروش شبیه سازی زمین آماری متوالی گوسیساناز سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمهیار یوسفی و رضا خالوکاکاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
اکتشاف سنگهای تزئینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمهیار یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهرسعید مکنونی گیلانی، بهزاد یگانه و عباس سامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلسازی جریان آب زیر زمینی در محدوده معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOWمحمد محمد خانی و همایون کتیبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی اکتشافی به منظور تعیین وضعیت محیطی سولفات کویر میقان اراکفریدون قدیمی عروس محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
آشکارسازی دولومیت های ماسه ای آهن دار مرتبط با کانی سازی سرب و روی به روش تحلیل مولفه های اصلی داده های ماهواره ای TMرضا قائدرحمتی، نادر فتحیان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینهیونس فداکار القلندیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
استفاده از رسیدهای ثانویه انکساری و مدل سازی در اکتشاف ذخایر منگنز لایه ای با شیب کملطیف صمددی، بهزاد مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تخمین ذخیره کانسار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعیمریم شهابی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمانعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز روند تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمهعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تلفیق سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GPS, GLONASS و افزایش دقت موقعیت یابی در معادن روبازغلامرضا جودکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع Rبهزاد تخم چی، زهره جنگرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران