مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۶۵ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزیسید محمد امین امامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافقپیمان افضل، محمد رضا محوی، افشارضیا ظریفی، رضاالوان دارستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بررسی کانسار پرلیت جنوب نیر-اردبیل با نگرش خاص به کاربردهای نوین آن در صنعتفرزاد اسدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی شبکه اکتشاف بهینه کانسار آهن و منگنز شمس آباد اراکمهندس رضا احمدی و امیر خیر آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
بارز سازی توده های آذرین شمال لواسان (استان تهران) با بهره گیری از پردازش تصاویر ماهواره ایماهیار سلطانی -سید امیر توکلی صبورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین